24 november 2009 – Inspraakreactie in de commissievergadering over de Vernieuwing van Slotermeer

Geen sociale reden voor sloop/nieuwbouw; overgrote schuld van problemen is onzorgvuldige woningtoewijzing


Gepubliceerd op 26 november 2009 23.33 uur.

Geachte voorzitter en leden van de deelraad.

Mijn naam is Han Saaf en ik woon sinds april 1990 in de Louis Couperusstraat. Ik ben vanaf het begin betrokken bij het vernieuwingsplan van Slotermeer. In december 2007 ben ik gevraagd om deel te nemen in een "bewoners participatie commissie" om over de schouders van Joop Hofman Allianties mee te kijken. Zij waren in opdracht van de woningcorporaties en het stadsdeel bezig met een soort "marktonderzoek" om zo een indruk te krijgen van de wensen van de bewoners in hun huidige leefomgeving en ...als deze straks in het vernieuwde Slotermeer komen te wonen.

Wat vooral uit dit onderzoek naar voren is gekomen, is dat het merendeel van de bewoners min of meer tevreden was over de woning maar dat de grote ontevredenheid de leefomgeving betrof.

De Louis Couperuswijk is zo'n leefomgeving met grote problemen als ernstige criminaliteit, burenoverlast, drugsproblematiek en verloedering van de buurt. Nergens in Slotermeer ziet men zoveel tralies in de voordeur en honkbalknuppels achter de deur. De politie is een bijna dagelijkse bezoeker in onze buurt. De overgrote schuld van deze situatie is de onzorgvuldige woningtoewijzing, welke tot gevolg heeft dat deze buurt is gedegradeerd.

Maar de vele ouderen en een- of tweepersoonshuishoudens hebben geen grote wensen op het gebied van woningvernieuwing. Er is dus geen sociale reden voor sloop/nieuwbouw. Dus moet het een financiële reden zijn. Er zijn tot nu toe geen kostenanalyses door de corporaties getoond. Niemand weet dus het verschil in renovatie en nieuwbouw. Er wordt ook niets gezegd over het uiterlijk en innerlijk van de woningen. Houdt men wel terdege rekening met het stadsgezicht en de inrichting van onze tuinsteden?

Waarom dan niet gewoon naar de huidige bewoners luisteren en nadenken over een beter en aangepast vernieuwingsplan, wat bestaat uit goed doordachte renovatie en gedeeltelijke ontduplexing van woningen, want wat heeft anders het woord participatie dan voor zin. Ik ben van mening dat iedereen hierbij geholpen is. Dat is pas sociaal en economisch handelen, zeker in een tijd van grote inkomens problemen. Want het is altijd de bedoeling geweest dat de bewoners en hun leefbaarheid centraal zouden staan in dit grote vernieuwingsplan.


top