Woningen Van Eesteren niet slopen


Gepubliceerd op 9 september 2009 23.57 uur.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2010, 17.27 uur.

AMSTERDAM - Het 'Van Eesteren Museum' in Geuzenveld/Slotermeer moet behouden blijven. De door het stadsdeel en woningcorporaties beoogde sloop van het hart van het gebied met monumentale woningen is ongewenst. Dat schrijft het college van b. en w. in antwoord op vragen van de SP. Ook de PvdA-fractie keerde zich tegen sloop, na publicaties in Het Parool.

Het beschermde gebied betreft straten en woningen die met het groen een indruk geven van het wegen- en woningbouwpatroon dat Cornelis van Eesteren in de jaren dertig als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) voor West ontwierp.

Volgens b. en w. wordt weliswaar niet het gehele beschermde gebied afgebroken, maar dreigen wel essentiële onderdelen ervan gesloopt te worden. De gemeente zal op korte termijn met het stadsdeel overleggen om zo veel mogelijk schade te voorkomen.

Vooral Far West en Eigen Haard sturen aan op nieuwbouw midden in het gebied. De sloophamer dreigt daardoor het bouwpatroon te verstoren en tientallen monumentale woningen aan weerszijden van de Burgemeester Fockstraat te treffen. Het gaat om een blok van ruim honderd verouderde duplex- en Airey-woningen en enkele winkels nabij de Burgemeester De Vlugtlaan.

Corporaties vinden de woningen te klein en te slecht. Monumentenzorgers en huurders zijn er echter verknocht aan. De corporaties worden gesteund door het stadsdeel, maar de gemeenteraad, ambtenaren en nu ook b. en w. keren zich tegen de sloopplannen.

PvdA-wethouder Hans Gerson schrijft de gemeenteraad sloop nadrukkelijk af te wijzen, temeer daar het gebied juist in 2007 op initiatief van het stadsdeel als beschermd stadsgezicht is aangewezen. Gerson zegt zeer te hechten aan beschermde stadsgezichten. Van sloop kan volgens hem slechts bij hoge uitzondering sprake zijn1.

 

En het commentaar van Hans Staphorsius, deelraadslid voor GroenLinks in Geuzenveld-Slotermeer, de volgende dag om 11.40 uur:

"Beste betrokkenen, dit is een prachtig succes en signaal voor de strijders voor behoud van deze (en andere) woningen in Slotermeer. Kiezen voor zorgvuldige renovatie i.p.v. sloop/nieuwbouw past helemaal in de GroenLinks visie op de plannen. Fijn dat de bewoners en actiegroepen in ons stadsdeel hiermee een steuntje in de rug krijgen van het hoogste politieke orgaan in de stad. Laat bij het van Eesterenmuseum de victorie beginnen!!!"

Lees overigens ook de beantwoording van de vragen door B&W van de centrale stad. In die antwoorden komt het woord 'bewoner' niet voor. B&W verlangen alleen maar goed overleg met alle bevoegde partijen. En...: "de bevoegdheid om te beslissen over behoud en vernieuwing van het van Eesterenmuseum ligt in formele zin bij het stadsdeel."


top