Logo BPGS

2007 - 2015


U kijkt naar de historische website
van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer

Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer bestond grotendeels uit bestuursleden van bewonerscommissies in het Amsterdamse Geuzenveld-Slotermeer. In de loop van 2013 - 2014 werd de ondersteuning bij stukjes en beetjes wegbezuinigd en viel de organisatie geleidelijk aan uit elkaar.

Januari 2015: het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer zoals dat op deze site naar voren komt, is nu definitief geschiedenis.

De bewonerscommissies gaan in hun eigen complex uiteraard verder, waar nodig met steun van de welzijnsinstelling Stichting Eigenwijks en de expertise van het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West. Klik hier om naar de website van Eigenwijks met actuele informatie te gaan.

Lees meer… – overigens kunnen tal van links inmiddels verouderd of niet meer werkend zijn, excuus.


Laatst bijgewerkt op 18 maart 2019, 22:02 uur.

       terug

 

   Ga naar het jaar:    2013  –   2012  –   2011  –   2010  –   2009

Goede tijden?! De balans van 2014
Wat hield ú in 2014 het meest bezig?


Bezoekers van deze website – u misschien ook – hebben in 2014 in de drukste maanden (maart en augustus) vanaf deze website vijf documenten opvallend vaak gedownload. Niet toevallig kwamen daarbij verkiezingen vaak in beeld:

 1. Het vaakst downloade u onze bijdrage aan de verkiezingsbijeenkomst in De Serre, februari 2014, georganiseerd door FNV Bondgenoten. We bespraken daar de belangrijkste, serieuze bedreigingen voor bewoners – vooral huurders! – van Nieuw-West. En benoemden de meest essentiële belangen die daarbij op het spel staan. Zie het item van 24 februari 2014, een pleidooi voor goed onderhoud, terughoudend huurbeleid en een reparatie-economie.

  Dagblad TROUW publiceerde op 21 september 2016 een artikel (p. 2) waarin Rianne Oosterom ingaat op de ambitieuze plannen én praktijk in Zweden om op een reparatie-economie over te schakelen!

 2. Het rapport over het symposium over duurzame renovatie van sociale huurwoningen in Amsterdam Nieuw-West, in april 2013 georganiseerd door bewonersorganisaties in Nieuw-West, en met name ProWest. Aan het symposium werkten docenten en studenten mee van de Amsterdamse VU en de TU Delft. Zie het item van 24 april 2013 over dit symposium.

  Stellen we het aantal downloads van het vorige onderwerp op 100, dan heeft is de index voor het aantal downloads over duurzame renovatie: 75.

 3. Kanttekeningen bij de Woonvisie tot 2020. Wij formuleerden deze reactie op de nota Wonen in Nieuw-West: uitwerking tot 2020 8 januari 2013 samen met bewonersorganisaties uit Slotervaart en Osdorp (Samen Sterk in Nieuw-West). Wij herkenden in de Nota Woonvisie vooral wereldvreemdheid en manisch optimisme. De nota ging – net als een vorig soortgelijk document – nu net niet over wonen maar…, lees hier meer: vooral over bouwen.

  De index voor het aantal downloads bij dit onderwerp is 66.

 4. Het verslag van de verkiezingsbijeenkomst van de PvdA in Broedplaats De Vlugt, met een prominente rol voor De Rode Dokters van de PvdA, een bizarre disbalans tussen 25 jaar verwaarlozing en vier jaar gezondheidswinst. Lees meer over de grootste emancipatiemachine van Europa

  De index voor het aantal downloads bij dit onderwerp is 64.

 5. Paper over leefbaarheid in Nieuw-West, ingebracht in het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst op 31 oktober 2013. Najaar 2014 en januari 2015 deden er zich Europabreed aanleidingen voor om toch nog eens goed na te denken over aanbevelingen. Die zijn aan het einde van het paper alsnog duidelijker vermeld. Ouderparticipatie in het basisonderwijs beschouwen we nog steeds als een van de allerbelangrijkste opdrachten. Was dat niet ook de impliciete boodschap uit het boek Onzichtbare ouders van Margalith Kleijwegt?!

  De index voor het aantal downloads bij dit onderwerp is 57.8 januari 2015 – Nieuwjaarsreceptie Stichting Eigenwijks in de Meervaart

Omringd door medewerkers sprak Dick Glastra van Loon na Lieke Mensink vanaf de trappen de menigte bezoekers toe die maar net in de grote foyer van de Meervaart paste.

Grafiek verloop / mutaties


1 december 2014 – Bewonerscommissies Nieuw-West aan de tand gevoeld

Vanavond de afsluiting van drie workshops voor alle bewonerscommissies uit heel Nieuw-West. De bewonerscommissies werden bijgeschoold over hun rechten en plichten vanwege de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders (in de wandeling: de 'Overlegwet'), over de servicekosten en over energiebesparing. Geen van de drie de workshops was overbodige luxe, zeker nu de corporatie-ellende met dank aan minister Blok vrijwel helemaal op de huurders wordt afgewenteld. Dit gaat zelfs zo ver dat huurders inmiddels netto-betalers aan de staat zijn geworden, aldus Calon, voorzitter van AEDES. De drukbezochte workshops werden georganiseerd door het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West.

Op deze laatste avond was er ook nog een gezamenlijke maaltijd en een quiz, waarin de bewonerscommissies flink aan de tand gevoeld werden over wat zij zouden moeten weten. Jean Reijns uit Overtoomse Veld was vorig jaar winnaar en gooide nu weer hoge ogen.

Schokkend waren enkele opmerkingen in de wandelgangen, onder andere over het krakkemikkige onderhoud en het enorme gebrek aan kennis bij sommige corporaties over 'hun' woningen.

En dat terwijl enkele uren later het Centraal Fonds Volkshuisvesting duidelijk maakte dat de corporaties vanwege de extreme huurverhogingen razend snel 'binnen lopen', ook al raken steeds meer huurders daardoor in betalingsproblemen… Zie ook het bericht op de website van de Woonbond.


18 november 2014 – Economische ongelijkheid vooral bij huurders; Zwarte Piet belangrijker...

Emeritus hoogleraar Hugo Priemus wijst op het Aedesnetwerk op een ernstig tekort in het werk van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties: zij heeft diverse misstanden goed bestudeerd, maar, vraagt Priemus: "waarom benoemt de Commissie dan niet de nog veel grotere olifant in de kamer, die deze zelfde effecten heeft, maar op een nog grotere schaal? Of blijft het onderwerp 'Verhuurderheffing, verlies maatschappelijk vermogen volkshuisvesting en betaalbaarheidsproblemen' beschikbaar voor een volgende Parlementaire Enquête?"

Het is een variant op de uitspraak, dat "iedereen faalde maar alleen de huurders zijn de klos". Hoe hard de verhuurderheffing gaat aankomen bij veel huurders, kun je je voorstellen bij deze grafiek, gebaseerd op twee publicaties van de Nederlandse Woonbond:


De Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting (SGBV) probeerde al meerdere keren, de discriminatie van huurders aan te kaarten bij de colleges voor de Rechten van de Mens in Nederland en Europa, en bij de Raad van Europa: vergeefs. Op die niveaus is wel aandacht voor Zwarte Piet, maar niet voor de ongelijke behandeling van huurders. Op de vraag waarom dat zo gezien wordt, was het antwoord: "Uw situatie valt niet onder de gelijkebehandelingswetgeving omdat er sprake is van zogenoemd eenzijdig overheidshandelen".14 juni 2014 – Huurders demonstreren van Dam tot Dokwerker

Om 14 uur start deze zaterdag op het Beursplein, bij de Dam, een demonstratie tegen 'de sociale sloop', dat wil zeggen tegen de inkomensafhankelijke huurverhogingen, waarmee het kabinet huurders met een laag of bescheiden middeninkomen wil 'uitroken'. Een andere manier om (aspirant) huurders klem te zetten is de verkoop van socialehuurwoningen na verhuizing, waardoor de voorraad huurwoningen nog verder slinkt, of het opplakken van een veel duurder prijskaartje als zogenaamde 'vrije-sectorwoning'. Dat kunnen prijsverhogingen van wel 60% zijn.

Ingrijpende bezuinigingen in buurtvoorzieningen en in de zorg voor ouderen zijn nog een andere vorm van sociale sloop, waartegen de demonstratie zich ook richt.

Bekijk hier de video van de demonstratie.


11 juni 2014 – Amsterdam. Een nieuw bestuur…? Wat is de boodschap?

Amsterdamse politici sleutelden weken aan een nieuw bestuur, maar dat bleek lastig. Wordt het deze week bezegeld? Wat blijven of worden de kernwaarden van de Amsterdamse SP…?

Welke hoofdboodschap wilde dit Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer ook alweer geven aan Amsterdamse politici voor de bestuursperiode 2014-2018? Cördinator FNV Lokaal Amsterdam Jan Witting tekende het op in maart 2014. Lees die boodschap hier nog eens.


4 juni 2014 – Enquête woningcorporaties. Een hete zomer?!

Deze woensdag starten de openbare verhoren-onder-ede: "De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties doet onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Doel van het onderzoek is om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen aan ontwikkeling van toekomstig beleid." Aldus de website van de enquêtecommissie.

Adri Duivesteijn betoogde (...) Lees hier meer...

De openbare verhoren zijn live te volgen op TweedeKamer.nl. Klik daar links op de knop 'Openbare verhoren' en kijk op die pagina vervolgens onderaan voor de juiste link. Op woensdag 16.00 uur kwam oud-staatssecretaris Tommel aan het woord, en donderdag om 13.00 uur is André Thomsen aan de beurt, oud-lid van de Raad van Commissarissen bij Woonbron.


 naar het begin van de pagina      terug

27 mei 2014 – De rekening is voor de huurder. Nieuw?

"Huurder betaalt rekening bankencrisis", aldus Peter de Klerk, in Trouw van vanmorgen (p. 22). De Klerk is een voormalig directeur-bestuurder bij woningcoöperatie Mozaïek Wonen in Gouda. Hij draagt geen nieuwe feiten aan. We wisten al langer dat de werkelijke 'scheefwoners' in de wat duurdere eigen woningen te vinden zijn. En dat die woningeigenaren een veelvoud aan subsidie ontvangen in vergelijking met armlastige huurders. Want hoe werkt dat grote geld ook alweer?

Waarom smartphones, pepernoten en kerststol goedkoper mogen worden maar de Nederlandse huizen nauwelijks te betalen zijn, deed Jesse Frederik eind 2013 al eens uit de doeken in zijn artikel op de website DeCorrespondent. Ook maakte hij daar korte metten met de mythe van het scheefwonen, dat vooral in de huursector zou voorkomen. Duidelijk wordt daar ook de cruciale rol van de banken en van de grondpolitiek.

Toch is het goed dat De Klerk een en ander nog eens goed op een rijtje zet en onder de aandacht brengt, nu de parlementaire enquête over de woningcorporaties op of rond 4 juni start. En – door De Klerk niet genoemd – hoe verreken je de enorme hoeveelheid en variëteit aan materiële en immateriële schade en verliezen die de decennialange verwaarlozing van 020 Nieuw-West heeft veroorzaakt?


1 mei 2014 – Denken over een Buurtwet, en dan?

Vanavond denken over een 'BuurtWet', een nieuw soort 'sociaal contract'. Er zijn al Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur en een Code Goed Openbaar Bestuur. Zouden lokaal bestuurders zich met een nieuw 'sociaal contract' wél aan die prima democratische vuistregels gaan houden...?


 naar het begin van de pagina      terug

27 april 2014 – Voorstel huurverhoging 2014!?

Heeft u ook de aanzegging voor de nieuwe huur ontvangen? De nieuwe huur is meestal weer hoger verhoogd dan de inflatie. Veel salarissen en pensioenen blijven gelijk of worden verlaagd. Over uw spaarcenten betaalt u meer belasting dan u aan rente ontvangen. Dus…: daalt uw besteedbaar inkomen in rap tempo.

Bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord hebben het Initiatief voor Betaalbaar Wonen-Amsterdam Noord (IBW-N) opgericht en een petitie gestart tegen de huurexplosie. Veel huurdersorganisaties, in heel Nederland, hebben zich achter dit initiatief geschaard en roepen alle huurders op – dus ook u, om de petitie te ondertekenen.

Als u twijfelt over de rechtmatigheid van deze huurverhoging, kunt u het 'voorstel' controleren op de website van de Woonbond of op Huurders-info. U kunt ook contact opnemen met het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West. Meer informatie kunt u binnenkort vinden in de Woonlastenkrant, die huis aan huis bezorgd wordt.

Voor meer achtergrondinformatie over deze huurverhogingen en over de verschillen tussen huurders en kopers moeten we kijken naar de rol van onder andere Stef Blok en Halbe Zijlstra. Blok wil huurders uitroken (zei hij gewoon), en Halbe Zijlstra is "helemaal klaar met nivelleren"; hoezo 'nivelleren'…?. Want als je – zoals het CBS, RTLnieuws, de Volkskrant en anderen – kijkt naar inkomen én vermogen (eigen huis bijvoorbeeld!), staat Nederland in de top wat betreft economische ongelijkheid van mensen en is die ongelijkheid tijdens de voorbije zogenaamde cirsisjaren eerder toe- dan afgenomen. In Europa is alleen in Polen de vermogensongelijkheid groter.


11 april 2014 – ProWest 10 jaar actief. Gefeliciteerd!

ProWest vierde vandaag in Broedplaats HW10 – de voormalige Pro Regeschool – haar tienjarig bestaan. Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer feliciteert ProWest van harte! ProWest heeft zich enorm ingezet voor de Westelijke Tuinsteden en is voor het Bewonersplatform een belangrijke inspiratiebron.

Lees hier meer over ProWest.


2 april 2014 – Terwijl er miljoenen m2 woonruimte leegstaat

De Nederlandse Woonbond meldde: "Onlangs kwam de Britse krant The Guardian met schokkende cijfers. In heel Europa staan meer dan 11 miljoen woningen leeg, meer dan genoeg om alle daklozen in Europa (4,1 miljoen) twee keer te kunnen huisvesten. Nederland draagt aardig bij aan deze wrange statistiek: maar liefst 35 miljoen m2 aan woonruimte staat leeg." Vraagje: zitten alleen daklozen om een betaalbare huurwoning te schreeuwen?

Lees hier het hele verhaal over De Grote Leegstand.


1 april 2014 – Huurders gelijker behandeld met woningeigenaren door huursomaftrek

Vandaag had Huizenmarkt-Zeepbel de primeur met een in allerijl georganiseerde persconferentie van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD). De minister maakte bekend dat er een nieuwe fiscale aftrekpost komt voor mensen die een woning huren in de geliberaliseerde sector. De nieuwe aftrekpost gaat HuurSomAftrek (HSA) heten en gaat al in het jaar 2014 in – In 2014 huur aftrekken van de belasting. Huurders van geliberaliseerde woningen kunnen dus het totaal aan betaalde woninghuur in 2014 in mindering brengen op hun belastbaar inkomen over dat jaar. Aldus Huizenmarkt-Zeepbel.

Stef Blok kwam hiermee ten minste eindelijk een beetje tegemoet aan de wens die de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting (SGBV) op 31 maart stuurde naar de Eerste- en Tweede Kamer, de Raad van State, de Commissie Wonen & Rijksdienst, het Europees Parlement en de Media over de misvorming van de woningmarkt, misleidende informatie daarover en met vele concrete voorstellen voor verbetering. Vooral huurders worden namelijk geconfronteerd met de nadelige gevolgen van het tot nu toe bestaande huurbeleid.

Het document van de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting is van groot belang, nu binnenkort weer absurd hogere huren aangezegd worden, dank zij de verhuurderheffing die de corporaties uiteraard niet zomaar kunnen ophoesten.

Lees hier het verzoek en de 21 concrete voorstellen van de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting: gelijke behandeling kopers - huurders.

Het oude woningbeleid was er op gericht om zo veel mogelijk mensen met zoveel mogelijk (hypotheek-)schulden te laten maken, onder andere door een grote woningschaarste in stand te houden én het lokmiddel van de hypotheekrenteaftrek. Max von Bock maakte zo'n mechanisme duidelijk met een video-animatie. Engels kon nog niet met video werken, maar beschreef het al in zijn boekje "Over het Woningvraagstuk" uit 1872. Hoe actueel.


21 maart 2014 – Oorlogsverklaring aan huurders?! Wie wonen er allemaal scheef?

In het NOS-debat van 18 maart kwamen de uitspraken van VVD'er Halbe Zijlstra praktisch neer op een oorlogsverklaring aan huurders. Ook van andere min of meer 'liberale' groeperingen komen dergelijke geluiden. Zij hangen een zielig, maar vooral mythisch beeld op over de pakweg 3 miljoen 'onder water' levende woningeigenaren. Drie miljoen makelaars eigenlijk? Een aardige correctie daarop toonde een site over woningmarktcijfers.

In Amsterdam Oost kwamen actieve huurders nog een even terug op de huurdersopstand, eerder deze maand, en deden een oproep.   <   <   lees daar meer

In de Westerpost van 19 maart (pag. 22 van de interneteditie) trekt G. Hobbij fel van leer tegen "de stedelijke vernieuwing (vernieling)" in zijn ingezonden brief Het roer moet radicaal om! Hij beargumenteert waarom die stedelijke vernieuwing "de grootste miskleun van de afgelopen 25 jaar is". Hij pleit ervoor om veel prioriteit te geven aan armoedebestrijding en leefbaarheid en te stoppen met de massale sloop van huurwoningen. Het thema dus dat ook in het verkiezingsdebat met de Rode dokters op 12 maart centraal stond.

In Londen is al te zien waar de gedwongen koop van je huurwoning toe leidt: de tulpenzeepbel is er niets bij.


18 maart 2014 – Verkiezingsdebatten en interviews in Nieuwsbrief FNV Lokaal Amsterdam

FNV-Lokaal Amsterdam stuurde vandaag haar Nieuwsbrief uit met uitgebreide interviews met raadsleden van D66 en de SP en met de voorzitter van dit platform.

Lees hier meer uit de verkiezingsnieuwsbrief van de FNV Lokaal Amsterdam.

Lees hier onder meer onze complete bijdrage aan het FNV verkiezingsdebat van 24 februari.


12 maart 2014 – Verkiezingsdebat PvdA-dokters in teken stadsvernieuwing

In twee zalen van Broedplaats de Vlugt ondernamen de PvdA en GroenLinks nog een poging om de zogenaamde stedelijke vernieuwing speerpunt van de lokale verkiezingen te maken. In glimmend gouden pak en met stapels peperdure brochures voerde Paulus de Wilt het woord in de ene zaal. Vóór de zaal met De Wilt betoogden huurders van de zwaar verwaarloosde Aireywoningen aan de overkant van de De Vlugtlaan. [Foto Jan Mast]

In de andere zaal traden de Rode Dokters van de PvdA op, om de gezondheidswinst van vier jaar stedelijke vernieuwing aan de man/vrouw – en veel huisartsen – te brengen. De vraag is of de winst van vier jaar opweegt tegen de vele schade die vijfentwintig jaar verwaarlozing aan een wijk en haar bewoners teweeg brengt. Lees hier meer over dit debat over gezondheid en stedelijke vernieuwing.

Kiezen…? Bedenk nog wel even dit: het stadsdeelbestuur vermeldde op 4 juli 2013 op haar site: "De verbeteringen van de leefbaarheid in Nieuw-West zijn met name toe te schrijven aan (…) de afname van het aandeel sociale huurwoningen."


 naar het begin van de pagina      terug

24 februari 2014 – Verkiezingsdebat FNV Bondgenoten in Nieuw-West, en huren, een heel moeilijk verhaal – circulaire economie?!

FNV organiseerde in De Serre in Osdorp een verkiezingsdebat waarin wensen van bewoners centraal moeten staan. De thema's van deze avond waren: wonen, (echt) werk en zorg. Wonen is – vooral vanwege de 'stedelijke vernieuwing' – in Nieuw-West een heet hangijzer. De situatie in verpleeg- en verzorgingshuizen en die bij de thuiszorg wordt steeds nijpender. In werk- en uitkeringssituaties komen steeds meer mensen in de knel, zozeer dat bijvoorbeeld zelfdoding bij uitkeringsgerechtigden acht maal vaker voorkomt dan elders.

Michi Almer (Comité Dangarbeid Nee), Rob Marijnissen (actief in FNV Bondgenoten) en Arnold Paalvast verzorgden de inleidingen, waarna politici kleur moesten bekennen en er – soms zeer felle – discussies ontstonden. Lees hier de uitgebreide versie van onze bijdrage over wonen (pdf, ca. 140 Kb). Vanwege de samenstelling van de woningvoorraad in Nieuw-West – vooral in Geuzenveld-Slotermeer – stond de huursector hierin centraal.

In ons betoog veel nadruk op goed onderhoud (zie bijvoorbeeld ook het verslag van de studiedag Duurzame Renovatie van april 2013). Een vanavond aanwezige fractievoorzitter was het echter totaal met ons oneens: "Kijk maar eens wat een mooie nieuwbouw we langs de Derkinderenstraat gerealiseerd hebben."

De volgende dag kregen we echter een artikel in Trouw onder ogen, over de lectorale rede van Emile Quanjel, die uitstekend beargumenteert waarom onderhoud een veel belangrijker rol moet krijgen dan we vandaag de dag zien.

Een van de vertegenwoordigsters van de politieke partijen bracht tegen ons betoog in dat de Economist Intelligence Unit in 2012 Amsterdam toch maar mooi had benoemd als de op één na beste plaats ter wereld om in te leven. Wij voegen daaraan toe dat in 2010 Amsterdam was geclassificeerd als 12e stad op het gebied van leefbaarheid (bron: Wikipedia). Echter, Nieuw-West is niet hetzelfde als Amsterdam: op 31 oktober 2013 hadden wij in het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst helaas een iets ander verhaal te melden

Uren later hoorden we Hugo Priemus op Radio 1 (Popup Terugluisteren, van 21:25 - 30:00) zeggen dat het er in de huursector "heel treurig" uitziet, dat het daar "kapitaal fout gaat". En dat "terwijl de vraag structureel verschuift van kopen naar huren".

Aangezien Nieuw-West een grote huursector heeft, tikt dat hier waarschijnlijk hard aan.

Maar hoe verschillend worden kopers en huurders nu eigenlijk behandeld door allerlei regelingen, subsidies enzovoorts? En welke partij profiteert het meest? Het Parool haalde op 22 juli 2011 (pag. 14) enkele vastgoedexperts aan: "Woningcorporaties hebben hun huurders vroeger altijd gematst. Er moest altijd geld bij."

Ook minister Blok is goed in het bashen van huurders en corporaties. Een van onze relaties bestudeerde onlangs 42 factoren waarop de behandeling van kopers en huurders verschilt en de uitkomst was dat 38 van die 42 factoren in het voordeel van de kopers zijn. De huurtoeslag kost de schatkist jaarlijks ca. € 2,5 miljard en de hypotheekrenteaftrek kost de schatlist jaarlijks ca. € 14 miljard. Merijn Knibbe betoogde in een groot en goed gedocumenteerd artikel in mei 2011 dat de huren in Nederland omlaag kunnen en moeten. Hoezo huurders 'gematst'…?

Huurders doen er dit jaar goed aan, bij hun huurderskoepel na te vragen of zij lid zijn van de Woonbond. Zijn ze dat, dan kunnen zij profiteren van veel extra informatie, onder meer via de gratis handreiking 'Een lagere huurverhoging: het kan!', met tips en adviezen voor het overleg over de huurverhoging 2014.

 naar het begin van de pagina      terug

14 - 18 februari 2014 – Lawaai Brettenzone bedreigt bewoners opnieuw

Uiterlijk 18 februari kunnen bewoners hun bezwaren indienen tegen een nieuwe vergunning voor een dancefestival in de Brettenzone: op Sportpark Spieringhorn. Op uiterst minimalistische wijze heeft het stadsdeelbestuur gepubliceerd dat er een vergunning is aangevraagd voor een dancefestival op 24 - 25 mei. Jawel, twee dagen lang.

Het stadsdeelbestuur maakte dit op 5 februari bekend. Burgers hebben dus maximaal twee weken de tijd om het op te merken, zich te beraden en te reageren. Volgens de Nota Evenementenbeleid van januari zouden in dit gebied geen evenementen toegestaan worden, maar op allerlei plaatsen en tijden heeft het stadsdeelbestuur heel veel ruimte geclaimd voor extra decibels.

Vele bewoners in een fors gebied ten zuiden van de Haarlemmerweg vrezen dat zij weer op hun bank of in hun bed zullen stuiteren door het gedreun. Het Spieringhornterrein ligt in de Brettenzone, op minder dan 200 meter van de Coronelstraat en op 350 meter van het Meerwaldt woningwoningcomplex … Een paar honderd meter verderop liggen nog meer evenementenlocaties, waar ook forse overlast vandaan kan komen. Het laagfrequente gedreun reikt makkelijk twee kilometer ver…

Bestuurlijk is dit onderwerp najaar 2013 al eens behoorlijk misgegaan, bij de behandeling van het bestemmingsplan Brettenzone. Wat wordt het nu?

Zie ook bij Meerwaldt.nl voor meer informatie over het evenementenbeleid.

Vind je dat in jouw woonomgeving iets aan de geluidsoverlast moet gebeuren? Heb je last van geluid van evenementen, een weg, spoorweg of Schiphol? Kijk op de website van de NSG.


29 januari 2014 – Bewoners nemen raadsagenda over; protest tegen verwaarlozing

Niet vaak zat de publieke tribune van de deelraad van Nieuw-West zo vol met burgers als vandaag. Deze burgers bepaalden urenlang de agenda van deze deelraadsvergadering. Zij spraken in over – onder andere – participatie en woningonderhoud. De ervaringen van de platformleden leren dat die twee onderwerpen heel veel met elkaar te maken hebben.

De bewonerscommissie van de westelijke Aireystrook langs de De Vlugtlaan was met een grote aanhang en veel borden zeer prominent aanwezig. Zij hekelden de al 25 jaar durende, intensieve verwaarlozing van hun Aireywoningen door woningbouwcorporatie Eigen Haard. Portefeuillehouder De Wilt hield echter strak vast aan de besluiten om de woningen te slopen, zoals die vast liggen in de Raamovereenkomst Parkstad en het besluiten in de deelraad van het toenmalige Geuzenveld-Slotermeer van december 2009. En dat terwijl nu, jaren later, sloop nog steeds beslist niet de hoogste wens van de bewoners is. Ook verzekerde De Wilt dat de sloopwens van Eigen Haard geen excuus kan zijn om de woningen onleefbaar te laten. Een situatie waar niemand blij mee is…

Bekijk de foto's van de ondertekening van de Raamovereenkomst, in de Colour Kitchen, hier. De bestuurders waren niet onverdeeld vrolijk!

Lees hier over het besluit van december 2009, dat resulteerde in de aangrijpende film Het Verdriet van Slotermeer.


 naar het begin van de pagina      terug

22 januari 2014 – Gemeentelijke verkiezingen, nieuw bestuur, krokodillentranen

De regerende coalities hebben grote moeite met de vernieuwing van de bestuursstructuur in de Amsterdamse wijken. Dat bleek deze en de vorige week uit de Westerpost en Stadsblad De Echo.

En de bevolking, vooral de huurders…? Lees nog eens mee, over die gedenkwaardige 9 december 2009: hoe zouden die huurders er nu over denken, nu het onderhoud er op diverse plaatsen niet echt beter op is geworden en huurders steeds meer de gebeten hond zijn geworden van de regerende coalities in Den Haag en Amsterdam?


13 januari 2014 – Gemeente, corporaties en O+S stellen leefbaarheid te rooskleurig voor

"De leefbaarheidsproblemen zijn nu dus opgelost"… Ja? AT5 besteedde vanmiddag in De Stelling van Amsterdam aandacht aan een 'fact sheet' van de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Een ondernemer uit Oost was ook redelijk positief over de leefbaarheid; Parool-journalist Bas Soetenhorst en de voorzitter van dit platform waren dat allerminst. Van de kijkers was slechts 15% het eens met de stelling dat de leefbaarheidsproblemen nu opgelost zijn. We herkennen in het fact sheet een behoorlijk duidelijke vastgoed-oriëntatie – toeval? De woorden 'onderhoud' en 'handhaving' konden we in het fact sheet niet vinden; niet belangrijk genoeg voor de leefbaarheid? Om nog maar niet te spreken over het evenementenbeleid

Voor Nieuw-West vermeldt het fact sheet diverse verslechteringen. Dit stemt overeen met de bevindingen van platformleden tijdens het voorbereiden van het paper voor de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, in oktober 2013.

Opmerkelijk is dat in het fact sheet geen noemenswaardige aandacht besteed wordt aan wat in Nieuw-West een van de grootste problemen is: de moeizame verhouding tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen. Zeker autochtone leden van dit platform zijn het overwegend oneens met de kop in Het Parool van vandaag dat 'de politiek allochtonen buiten sluit'; zij constateren nogal eens het omgekeerde. Het RIGO-rapport 'Onderscheid in Leefbaarheid' noemde het percentage niet-westerse allochtonen als de belangrijkste graadmeter voor leefbaarheid in NieuwWest.

Bizar was dat deze AT5-uitzending – én de opnamen! – plaats vond slechts enkele uren na de zeer stevige uitspraak van KRO Brandpunt dat Nieuw-West de "kraamkamer van criminaliteit" zou zijn.


8 januari 2014 – Doen omwonenden bij lawaaifestivals ertoe?

In Het Parool schrijft Chris Nierop, geluidsdeskundige, dat Schiphol én de overheid zich bedienen van list, bedrog, chantage, leugens om Schiphol maar ongebreideld te kunnen laten uitbreiden. Hans Alders, voorzitter van de 'Alderstafel' heet bij Nierop een meestermanipulator die belangenorganisaties uit elkaar weet te drijven en voor elkaar kreeg dat er niet meer gemeten wordt naar geluidsoverlast en dus ook handhaving afgeschaft kon worden. De Volkskrant publiceerde begin januari meerdere flinke artikelen over de conflicten tussen bewonersorganisaties in Amstelveen en Schiphol, over de misleidende informatie over het gebruik van de Buitenveldertbaan. Duidelijk is volgens Nierop dat Schiphol en de politiek niet te vertrouwen zijn als het gaat om dit dossier.


 naar het begin van de pagina      terug

12 december 2013 – Huurders Airey-woningen protesteren tegen slecht onderhoud en hoge huur

Met grote en goed in het oog hangende spandoeken protesteren huurders van de westelijke Airiestrook tegen het slechte onderhoud en de hoge huren: "25 Jaar geen onderhoud; nieuwe huur belachelijk duur". Wie ter hoogte van de de Jacob Frankhof over de Burg. de Vlugtlaan loopt of rijdt, moet het wel zien. Het verval is er onmiskenbaar, en beslist niet toevallig.

In de oostelijke Aireystrook vallen de stijgers bij de Badrianhof op, terwijl die Aireywoningen er al jaren stukken beter uitzien dan die in de westelijke strook. De verklaring…: onderhoud.


De verwaarloosde woningen achter de spandoeken zijn eigendom van woningbouwcorporatie Eigen Haard, die haar beleid al vele jaren zorgvuldig afstemt met dat van het stadsdeelbestuur van Nieuw-West.

Uit een SCP-rapport zou blijken dat als de overheid te veel doet, mensen minder gaan doen, achterover gaan leunen en geen eigen verantwoordelijkheid meer nemen (Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, 27 november 2013). In deze Aireystrook blijkt duidelijk dat de kern van deze D66-redenering – als de samenwerkende overheid en corporatie niets doen, doen de huurders het wel – niet op gaat. Het buurtje zakt alsmaar verder weg; de achterstand is zo groot dat de huurders nu nog maar € 200 betalen…. Maar dat is niet waar het hen om gaat; zij willen een fatsoenlijke woning voor een fatsoenlijke huurprijs. De huurders vrezen nu de verhuurdersheffing: bang voor Blok.

Kijk hier: AT5 kwam half december langs.


15 november 2013 – Burgerparticipatie: onvoldoende voor lokaal bestuur

Vanmiddag had een delegatie van Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW) een verhelderend gesprek over haar bevindingen met burgerparticipatie, met de verantwoordelijke portefeuillehouder, Ronald Mauer. De delegatie voerde het gesprek op basis van de vier meegebrachte documenten, die hieronder kunnen worden gedownload.

De participatiesamenleving is volgens de regering in versnelde opkomst. In Nieuw-West hebben tal van bewonersgroepen in de afgelopen tien jaar geprobeerd om te participeren bij besluiten die het stadsdeelbestuur in voorbereiding had. Besluiten die veel invloed zouden hebben op de leefsituatie van die bewoners, op de leefbaarheid in buurt of wijk.

Frappante voorbeelden – uit vele – waren de vernieuwing van het Allebéplein en het plan voor de sloop/nieuwbouw van circa 2600 (zesentwintighonderd) woningen in Slotermeer in het kader van 'stedelijke vernieuwing'. Over dit laatste bepaald niet open planproces maakte BuurtTV de indringende film Het Verdriet van Slotermeer.

Het stadsdeelbestuur ontwikkelde in die tussentijd een 'kadernota' over participatie. Daarbij konden bewoners participeren… Drie voorzitters/woordvoerders van bewonersgroepen uit Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer werkten de afgelopen jaren samen onder de noemer van Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW) en maakten onlangs de balans op.

Waar het gaat om de invloed op, de participatie in besluitvorming van het stadsdeelbestuur telt die balans volgens het drietal veel en ernstige minpunten. De kadernota heeft daarin weinig of geen tastbare verbetering gebracht. Een concept-evaluatie van die nota wordt door SSNW van een vette onvoldoende voorzien.

De belangrijkste minpunten zitten 'm in de gebrekkige en soms zelfs misleidende informatie-voorziening, het gebrek aan uitnodigendheid en respons en het gebrek aan toerusting van bewoners en bewonersorganisaties. Door een hang naar uitbesteding bemoeilijkt het stadsdeelbestuur ook nog eens de inbedding van burgerparticipatie in de eigen organisatie.

Deze week werd trouwens in de Stadsdeelkrant opnieuw zichtbaar hoe het bestuur met haar agitprop laat zien dat zij hele groepen burgers niet serieus neemt, in de tekst die zij een bewoner in de mond legt over het evenementenbeleid.

De vier gespreksdocumenten, van het lokale bestuur en van de bewonersorganisaties:
13 november 2013 – Goed onderwijs op de basisscholen van Geuzenveld-Slotermeer…?!

Krijgt uw kind goed onderwijs op de basisschool in Geuzenveld-Slotermeer? Wat vinden de ouders? Wat vinden de scholen, en de politiek? Wat wil iedereen? Daarover werd vandaag gesproken in De Honingraat, tegenover het Tuinstadhuis aan de Slotermeerlaan.

Pieter Hilhorst, wethouder voor Onderwijs in Amsterdam, luistert, heeft plannen en doet een beroep op ouders, bewoners en scholen.

Uitgerekend vandaag heeft de Volkskrant twee forse artikelen over de toename van het aantal laaggeletterden, zeg maar de toename van analfabetisme. Prinses Laurentien noemt die toename een 'demografische tijdbom' die moet worden aangepakt. Volgens de Volkskrant komt laaggeletterdheid veel voor onder immigranten van de eerste generatie en vrouwen, van wie velen geen betaald werk hebben; daar echter niet alleen. Waarom een 'tijdbom': laaggeletterden lopen in de komende jaren waarschijnlijk kans op toenemende maatschappelijke achterstanden.


6 november 2013 – Stadsdeelbestuur maakt het bewoners duidelijk, digitaal…?!

Via de Westerpost informeert het stadsdeelbestuur ons over plannen. Vandaag bijvoorbeeld langs de Postjesweg, waar – je raadt het niet – meer geluid mag gaan worden gemaakt bij de Derkinderenstraat en de Johan Greivestraat. Wil je als burger tegenwoordig plannen of de verslagen van een vergadering van de deelraad inzien, dan moet je digitaal. Voor de plannen aan de Postjesweg moeten we kijken op – schrik niet: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.F1309bpstd-ow01 en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.F1308bpstd-ow01. Als je dat vandaag correct kon intypen, kreeg je de boodschap: "Geen plannen gevonden voor de zoekopdracht".

Als je lang en stug doorzocht, kreeg je in beeld dat er stukken in voorbereiding (en dus niet beschikbaar) of achter een 'slotje' zaten. Oftewel: hoe een bestuur het haar burgers zo makkelijk/moeilijk mogelijk maakt om te participeren (doorhalen wat niet verlangd wordt).

Terwijl er toch een heel legertje communicatiedeskundigen in het stadsdeelkantoor werkt…


31 oktober 2013 – Tweede Kamercommissie over leefbaarheid Nieuw-West

Vanmiddag boog de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst zich over de stand van de leefbaarheid, onder andere in Nieuw-West. Uit het hele land waren vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, gemeenten, woningbouwcorporaties en bewonersorganisaties (Woonbond en het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken) uitgenodigd voor deze hoorzitting. Basis van het betoog van de bewonersvertegenwoordiger van Nieuw-West was de conclusie uit een RIGO-rapport dat het percentage niet-westerse allochtonen de belangrijkste graadmeter is voor leefbaarheid in Nieuw-West. Voor zover dat leefbaarheidsproblemen oplevert, spelen die zich uiteraard vooral af in de openbare ruimte. Ook zijn er aanhoudende klachten over verrotzooiing in de openbare ruimte van Nieuw-West.

Nauw hieraan verwante problemen werden door Het Parool onder de aandacht gebracht in artikelen:

 • over de enorme omvang van de laaggeletterdheid in Nieuw-West, op 27 juni 2014 beschreven door Marc Kruyswijk. Dit duidt op een grote groep bewoners die er wel zijn, maar zich wellicht niet echt met de Nederlandse maatschappij verbonden willen voelen.

 • over de witte arbeiders in Noord, die zich verraden voelen, op 2 juli 2014 (p. 4). Hier werd onderzoek gedaan door socioloog Saskia Welschen, voor de internationale Open Society Foundations.

Bestuurders van stadsdelen en corporaties hebben volgens velen dergelijke problemen laten verergeren om vervolgens duizenden woningen te kunnen sloopnieuwbouwen, overigens vooral om de tot dan toe zittende huurders te verspreiden naar…, tja, waarheen? Volgens enkele onderzoekers is dat zeker geen goede oplossing.

Waar kunnen we de belangrijkste verbeteringen vandaan verwachten? Welnu: goed onderhoud (niets over te vinden in het RIGO-rapport over leefbaarheid) en beheer; goede handhaving; goede woningtoewijzing; een voldoende beheersing van de Nederlandse taal bij alle volwassen inwoners; 'brede scholen' en in elk geval ouderparticipatie. Zie hierover pagina 20 van het evaluatierapport over de Vernieuwing van Slotermeer, van augustus 2008.

Prof. Evelien Tonkens was de eerste die in het Rondetafelgesprek de teleurstelling en het wantrouwen van burgers jegens bestuurders aan de orde stelde. In Nieuw-West heeft dat alles te maken met de bovengeschetste leefbaarheidsproblemen. Tonkens wees op de onderschatte rol van de corporaties hierbij. Over dit aspect van deze gemankeerde participatiesamenleving verscheen een week later een artikel van Menno Hurenkamp en op deze pagina een nieuwer bericht, op 15 november.

Lees het meermalen bijgewerkte paper voor dit Rondetafelgesprek hier. Er was op dat moment – in 2016, en ook nú nog steeds?! – immers Europabreed aanleiding om toch nog eens goed na te denken over aanbevelingen. Té veel mensen voelen zich namelijk niet thuis in eigen land en na zoveel decennia ook nog niet het 'land van aankomst'.

 terug

17 oktober 2013 – Geluidsplannen Schiphol acceptabel?

Vanavond wordt in Hoofddorp in het Fox-theater vanaf 18.30 uur informatie gegeven over het nieuwe geluidsstelsel van Schiphol. Lang niet iedereen is er gerust op, met name niet in Amstelveen en Amsterdam Nieuw-West.

Bekijk het video-fragment over de geluidsplannen hier.


9 september 2013 – Duurzaam renoveren naar breed publiek

Vandaag, waarschijnlijk voor het allereerst, maken bewoners van Nieuw-West op grote schaal kennis met duurzaam renoveren zonder dat verhuizing of enorme huurverhoging noodzakelijk is. Ten minste, als zij de Westerpost van vandaag lezen. Op pagina 15 (of 19: in de internet-editie) staat een uitvoerig verslag van de uitdagingen en mogelijkheden. Dat is het veelbelovende resultaat van een studiedag in het gebouw van Eigenwijks op 24 april van dit jaar. Het gehele verslag van 44 pagina's is te vinden op www.Prowest.nl.

Bekijk de foto's van deze studiedag hier. Lees hier het hele verslag, over vernuftig onderhoud.


10 augustus 2013 – Nieuw-West: festivalstad – boem…, boem…, boem…,

Het is weer zo ver. Alles dreunt, ook binnen in huis, bijna twee kilometer van het Lovelandterrein.

Wie als omwonende burger tevoren de vergunningen wilde inzien, moest daarvoor heel veel moeite doen en kilometers afleggen. Het stadsdeelbestuur heeft het weer heel sneaky 'aangekondigd' en maakt het de burger duidelijk zo moeilijk als 't maar even kan om invloed uit te oefenen. 'Loveland' is bij lange na niet het enige evenement, dit weekend. Volgens Het Parool (9 augustus, p. 1) is het volume van de muziek een belangrijke reden dat veel festivals buiten de Ring zijn neergestreken. Zoals iemand opmerkte: alsof daar geen mensen wonen…

In deze tijd is ook een evenementennota in de maak, waarin niets te vinden is om het basgebonk, het laagfrequente gedreun, te reguleren.


1 juli 2013 – Nieuwe relatie tussen burgers en bestuurders?!

Gaan bestuurders en actieve burgers in Nieuw-West een nieuwe relatie met elkaar aan? Welke rol spelen bezuinigingen, Het Nieuwe Welzijn en de komende bestuurscommissies daar in? In het bekende Eigenwijks-gebouw leidde Eisse Kalk een pittige discussie, waarin burgers hun belangrijkste voorwaarden aanwezen voor een nieuwe relatie.

Lees meer over het Het Nieuwe Welzijn, bestuurscommissies en de voorwaarden van actieve burgers van Nieuw-West.


24 april 2013 – Onderhoud, renovatie, duurzaamheid en gebruikswaarde

Meer gebruikswaarde en duurzaamheid door goed onderhoud en – waar nodig – slimme renovatie. Dat draagt meer bij aan leefbaarheid en aan het behoud en het aantrekken van een goed publiek dan verkrotting, lawaaiige festivals en nieuwbouw. Op 24 april gaat het over verduurzaming van de woningvoorraad, en dit nog wel in bewoonde toestand! Kan dat? Op deze dag organiseren de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Delft samen met de bewonersorganisaties ProWest, Steunpunt Wonen Nieuw-West, Samen Sterk in Nieuw-West en Eigenwijks een (besloten) studiedag over dit onderwerp. Om 16.00 uur volgt er een openbaar debat in de Van Eesterenzaal in de Jan Tooropstraat.

Lees hier het verslag, over vernuftig onderhoud.


 naar het begin van de pagina      terug

10 april 2013 – Beter Nieuw-West; wie trekt er aan het langste eind?

Een beter Nieuw-West? Daar draait de website om die Martijn Rutte vanavond in de raadszaal presenteerde. Heel concreet werd het door de verzoeken van Mirjam Zelhorst en Farah Sigari om steun voor hun ideeën over de openbare ruimte: verbetering en strijd tegen verrotzooiing. Zij spraken raadsleden en het dagelijks bestuur aan. Er was een heel kleine toezegging, maar de overwegende indruk van enkele bewoners was na afloop: de bestuurders zitten gebeiteld, en burgers: zoeken jullie het zelf maar uit.

Meer op de site van Beter Nieuw-West,.


10 april 2013 – Video-communicatie van stadsdeelbestuur met burgers

Een bewoner meldde ons dat de videoregistratie van het Open Huis, vanavond over BeterNieuw-West, ronduit frustrerend is voor de kijker. Gelukkig loopt het geluidsspoor altijd door maar sprekers als Van Ham, Zelhorst en Molewijk zijn nooit in beeld geweest, terwijl ze substantieel hebben bijgedragen aan de uitwisseling van informatie. Veel frustrerend zwart en een totaal-shot vanuit de bovenhoek, terwijl je niet ziet wie er spreekt en waar die zit. De resolutie is ook té slecht. Ergerlijk en amateuristisch. Kan de thuiskijker nu werkelijk niet beter bediend worden? Je moet een hoge ergernisdrempel hebben om het item uit te kijken, terwijl de overschrijding van het halve uur op zichzelf al duidelijk maakte dat het van voldoende gewicht was wat Samen Sterk in Nieuw-West inbracht.


20 februari 2013 – Nota Wonen in Nieuw-West wereldvreemd

Op deze laatste dag voor reacties stuurde Samen Sterk in Nieuw-West haar indrukken van de nota Wonen in Nieuw-West: uitwerking tot 2020. Meer variatie vanuit bestaande kwaliteiten. Deze nota blinkt uit in wereldvreemdheid en heeft een hoog 'Theo Frijn-gehalte' (de rol van Jeroen Willems in de Vastgoedfraude-serie van de VPRO, winter 2012-2013).

Lees hier de reacties van bewonersorganisaties op de nieuwste Nota Wonen, die niet over wonen en niet over burgers van Nieuw-West gaat.


6 februari 2013 – Rouwig om afschaffing stadsdeelbesturen?

De meerderheid van de leden van ons Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer hebben vooral arrogantie, misleiding en afhouden ervaren: naar de bewoners, en vooral naar huurders. Zij zijn dus niet echt verdrietig om het besluit van de Eerste Kamer om de deelgemeenten af te schaffen.

Lees meer over het standpunt van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer.


 naar het begin van de pagina      terug

6 december 2012 – Dagelijks Bestuur houdt vast aan solo-rol voor zichzelf en corpo's – wát bewonersorganisaties?

Paulus de Wilt reageerde namens het Dagelijks Bestuur op vragen naar aanleiding van het onderzoek van dit bewonersplatform, de SP, de bewonerscommissie en anderen onder bewoners van de Aireystrook. In de commissievergadering stelde De Wilt bij tijdstip 49:16 dat hij "op dit moment" van Eigen Haard had gehoord dat tweederde van de bewoners voorstander is van de sloop/nieuwbouwstrategie, terwijl het onderzoek van de bewonersorganisaties uitwijst dat in oktober van dit jaar tweederde van de bewoners juist de voorkeur geeft aan renovatie boven sloop/nieuwbouw…

Dit hele discussiefragment start bij de Commissiegebonden acualiteiten op tijdstip 39:40 (Commissie A)

In essentie gaf De Wilt verder aan dat hij aan het onderzoek van de bewonersorganisaties eigenlijk geen boodschap heeft. Doet toch een klein beetje denken aan 'groupthink', een stijl die we ook van zonnekoningen kennen – waar Trouw op 13 december ook over schreef (p. 21).

In de grote bewonersconferentie van 10 mei klonk er toch een heel andere toon van bestuurders…


27 november 2012 – Gewenste verloedering

Verloedering is een schrikbeeld voor elke bestuurder, schreef Anne-Jo Visser op de site SocialeVraagstukken.nl. Mooi niet! De Aireystrook langs de De Vlugtlaan bewijst dat dat niet waar is. Dáár zie je het ware gezicht van wat zo mooi 'stedelijke vernieuwing' heet. Het is eerst en vooral een jarenlang bewust volgehouden proces van omvangrijke verwaarlozing. Een onderzoek dat een bewonerscommissie onlangs uitvoerde met medewerking van ons Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer en enkele andere organisaties, leverde een enorme klachtenlijst op.

Lees hier het persbericht over de Aireystrook.


21 november 2012 – Regeerakkoord volgens Woonbond en CFV zeer schadelijk voor corporatiesector en dus voor huurders

De Woonbond is falikant tegen de plannen voor een Verhuurdersheffing. De bond meldt: "Volgens het Centraal Fonds (CFV) voor de volkshuisvesting lopen de vermogens van corporaties met 17 miljard terug, gaan tientallen corporaties failliet, en is er nauwelijks meer geld om te investeren in renovatie en nieuwbouw. Het onderzoek van het CPB naar de gevolgen van deze maatregelen blijkt ondeugdelijk."

Bijna gelijktijdig blijkt dat woningbouwcorporatie De Alliantie van kredietbeoordelaar Moody's de rating Aa2 toegekend heeft gekregen. (…) Deze hoge rating, zo verklaart de corporatie, weerspiegelt de positie binnen de branche, de sterke woningmarkt waarop zij actief is, haar sterke bedrijfsvoering en haar stabiele financiële positie. De rating stelt de Alliantie in staat om tegen aantrekkelijke tarieven geld te lenen op de kapitaalmarkt. Het gaat daarbij vooral om investeringen in de bouw van middeldure huurwoningen voor huishoudens met een laag middeninkomen in herstructureringswijken. Dit betekent dan waarschijnlijk ook dat De Alliantie voor het bekostigen van deugdelijk onderhoud van haar huurwoningen beslist geen rare bokkesprongen hoeft te maken, zoals bijvoorbeeld het verkopen van huurwoningen…


16 november 2012 – Discriminatie huurders in beeld, naar de Raad van Europa

Rond 14 juni 2012 stuurde de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting een uitgebreide klacht naar de Raad van Europa om de aandacht te vestigen op de vele vormen van directe en indirecte discriminatie van huurders in Nederland. Nu zijn de vele vormen van discriminatie systematisch in kaart gebracht en in een document naar de Raad van Europa gestuurd.


10 november 2012 – Bewonersparticipatie blijft stadsdeelbestuur achtervolgen

De bewonersparticipatie bij de vernieuwing van het August Allebéplein is door het bestuur van stadsdeel Nieuw-West dusdanig slecht georganiseerd dat de Gemeentelijke Ombudsman een publiekelijke afkeuring heeft uitgesproken. Martijn Rutte, lid van het actiecomité PleinAllebéJa! en van Samen Sterk in Nieuw-West, stuurde een raadsadres, omdat daarmee volgens hem de kous nog niet af is. Want wanneer worden de beloften van de Kadernota Bewonersparticipatie ingelost? Dat zal deels met terugwerkende kracht moeten, wil het stadsdeelbestuur vertrouwd worden…

Lees hier zijn raadsadres over de gebrekkige organisatie van de bewonersparticipatie door het stadsdeelbestuur.

En lees hier het rapport van de Gemeentelijke Ombudsman


3 november 2012 – Landelijke Bewonersdag 2012

Deze zaterdag was het weer zo ver: de Landelijke Bewonersdag, Nederlands grootste bewonersbijeenkomst, dit jaar georganiseerd in Amsterdam Zuid Oost, aan het Anton de Komplein.

De voorzitter van het LSA, Joke Bakker, sprak voor vele burgers toen ze zei: "Ik heb gemerkt dat veel bewoners zich in de steek gelaten voelen. Nog geen twee jaar geleden waren we krachtwijk, prachtwijk en professionele knuffelwijk en nu staan we met lege handen voor gesloten wijkhuizen. Zo gaat dat dus met de overheid: van het ene uiterste in het andere. (…) En als je niet als buurt naar de knoppen wil gaan, is de keuze om zelf het heft in handen te nemen onontkoombaar." Tal van LSA-leden oriënteren zich hier al op.

Meer informatie op de site van het LSA uiteraard, en ook op die van de Woonbond. Voor de twitteraars is de hash tag: #LBD12

Bekijk hier de foto's van de Landelijke Bewonersdag 2012


31 oktober 2012 – Groot nieuws! Huurders slecht af met regeerakkoord

De Woonbond, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting – en niet alleen zij – zijn eensluidend in hun commentaar: huurders zijn vergeleken met huiseigenaren heel slecht af met het huidige regeerakkoord.

Lees het persbericht van de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting.

Lees ook wat het nieuwe kabinet voor de corporaties in petto heeft.


19 oktober 2012 – Huurders verder in de knel bij het Van Dijkhuizenplan

De Nederlandse Woonbond meldt op haar website: "De huren gaan omhoog en de huursector wordt willens en wetens afgebroken. Dat zijn de gevolgen van het belastingplan van de commissie Van Dijkhuizen. Volgens het CPB leiden de plannen zelfs tot een welvaartsverlies van 3 miljard euro."

Zeker in de gebieden waar 'stedelijke vernieuwing' speelt, krijgen mensen door de gestage drang en dwang steeds meer het gevoel dat zij zouden moeten...: kópen. Oftewel, hoe geld nou eigenlijk werkt (drie korte filmpjes met Duitse tekst; Mark Rutte zou het script geschreven kunnen hebben).

Zegt Paulus Jansen op internet: "Zouden de D66- en VVD-Kamerleden die te hoop lopen tegen het scheefwonen zich realiseren dat de overheid méér geld kwijt is als al die mensen zouden overstappen naar een koophuis? Het zou daarom van wijsheid getuigen als de overheid de komende jaren niet inzet op het afbreken van de sociale huursector, maar op de versterking van de maatschappelijke controle en de herinvoering van de menselijke maat."

Meer op de site van de Woonbond.


15 oktober 2012 – Beleid corporaties gehekeld door linkse collegepartijen, …en architecten?!

Nadat fractievoorzitter Tromp (VVD) de grote Amsterdamse corporaties in de deelraadsvergadering van 26 september verweet dat zij hun vastgoed expres hadden laten verpauperen (zie verderop op deze pagina), wees het gezaghebbende blad NUL20 vandaag op een felle veroordeling van het beleid van die corporaties door Michiel Mulder (PvdA), Tamira Combrink (GroenLinks), Remine Alberts (SP) en Frans Ligtvoet (voorzitter Huurdersvereniging Amsterdam). In een opiniebijdrage op de website Amsterdam Centraal reageerden deze daarmee onder andere op eerdere uitspraken van AFWC-directeur Hans van Harten in de Volkskrant.

Waarom sloop van wederopbouwflats niet nodig is, vertelde Gert Jan te Velde van Van Schagen Architekten aan het Platform Wederopbouwgebieden op 27 september 2012:

Lees het artikel van Mulder, Combrink en Alberts hier.


10 oktober 2012 – Nieuw-West verdient beter

De onderwerpen hieronder van de afgelopen maanden en de uitspraken van de VVD-fractie van Nieuw-West van 26 september laten zien hoe zeer onderhoud decennia lang in de verdrukking is gekomen. Terwijl beleidsnota's volop roepen over sociaal-economische problemen van bewoners, heeft de combi van stadsdeelbestuur en corporaties door verwaarlozing/sloop/nieuwbouw van duizenden woningen en de omliggende openbare ruimte geprobeerd telkens een peperdure en milieu-onvriendelijke 'oplossing' door te drukken, die haaks staat op wat bijvoorbeeld bewoners als hún belangrijkste probleem aan Joop Hofman Allianties hebben genoemd.

Hoe arrogant en tegelijk klungelig de stadsdeelbstuurders met bewoners en hun belangen zijn omgegaan, beschreef Martijn Rutte pijnlijk precies in zijn artikel Waarom het mis blijft gaan met stedelijke vernieuwing in de Westerpost van 10 oktober (pag. 12 van de internet-editie).

Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW) laat zien waar het onderhoud beter moet, en geeft bewoners de mogelijkheid daar hun steentje aan bij te dragen, via een website voor een Beter Nieuw-West (inmiddels helaas opgeheven).


16 oktober 2012 – Presentatie over het meten van vlieglawaai. Want meten is duidelijker dan alleen rekenen.

Hoeveel geluid werpt het vliegverkeer over Amsterdam? Net als bij het fijnstof lijken overheden een hekel te hebben aan het meten van overlastgevend geluid. Een soortgelijk geluid laat Eelco Dijkstra horen in een interview met Trouw (16 oktober 2012, pag. 9: 'Bestuurders niet eerlijk over veiligheid'): op papier lijkt het meestal mooi en zijn alle risico's 'onder controle', maar er is vaak een blinde vlek voor wat er in de praktijk gebeurt of is misgegaan. Politici willen vaak vooruit, vooruit, vooruit.

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) heeft de afgelopen jaren bij de overheid verzoeken ingediend om plaatsing van een Europees geluidmeetsysteem voor vliegtuiglawaai. Omdat deze verzoeken zonder resultaat zijn gebleven heeft de WVB nu het heft in eigen hand genomen en zelf een geluidmeetstation geïnstalleerd. Belangstellenden kunnen via www.wvb.nu én via een link naar de EANS-website op eenvoudige wijze kennis nemen van gevlogen vliegpaden, werkelijk gemeten dB(A), hoogte, dag-, maand- en jaargrafieken, CO2-uitstoot, enz.

Op dinsdagmiddag 16 oktober organiseert de WVB een presentatie in het CEC-gebouw, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam. Aanmelden via e-mail naar info@wvb.nu

Misschien ook een idee voor Nieuw-West?

1 oktober 2012 – Internationale Huurdersdag

Een groot deel van de huishoudens die via hun bewonerscommissie, VVE of anderszins zijn aangesloten bij Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW) woont in een huurhuis. In de afgelopen jaren zijn huurders hard aangepakt door massale sloop/nieuwbouw. Ook werd in de media in die jaren vaak schamper gedaan over huren en het kopen verheerlijkt.

Op deze Huurdersdag wees de Nederlandse Woonbond op de vele voordelen van het huren. Lees de Dertien argumenten vóór huren (Engels).


26 september 2012 – Deelraad sprakeloos over bewonersparticipatie

Zonder een kik te geven en zonder na afloop ook maar ene vraag te stellen luisterden de deelraadsleden naar de inspreektekst van Samen Sterk in Nieuw-West. Over dit onderwerp verscheen vandaag ook een artikel van Martijn Rutte in de Westerpost, (pagina 31 van de internet-editie).

De agenda van de deelraadsvergadering vermeldt: "Uw bijdrage als bewoner en organisatie wordt door de deelraad zeer op prijs gesteld."

Lees het ingesproken relaas van Samen Sterk in Nieuw-West over bewonersparticipatie hier.

Later op de avond kwamen de tot nog toe tamelijk geheimzinnige afspraken tussen stadsdeelbestuur en corporaties van 9 mei aan de orde en zei fractievoorzitter Michèl Tromp volgens het verslag van Cees Fisser in de Westerpost: "In feite voel ik me gepiepeld, niet door het DB, maar door de corporaties. Jarenlang hebben we de mantra gehoord en bewezen gezien, 'dat nieuwbouw goedkoper zou zijn dan renovatie'. En nu is dat opeens andersom. Verder hebben de corporaties in mijn ogen hun kerntaak – in de loop van de jaren en in de hoop op goedkeuring voor sloop/nieuwbouwplannen – toch min of meer verzaakt door hun vastgoed te laten verpauperen. Door de crisis zijn ze in hun eigen zwaard gevallen. En nu geven wij als politiek een pleister op de wonden. Eigenlijk zeg ik daarvan: 'het moet niet gekker worden'."

Ontbrak het dus in de afgelopen decennia bij de deelraad aan een vermogen om zelfstandig en kritisch denken...? Zólang speelt die 'stedelijke vernieuwing' immers al.

Over de sprakeloosheid van de deelraad deze avond: wij hoorden achteraf nog dat er erg veel, bijna alleen maar ambtenaren op de publieke tribune zaten en dat zij daar waren vanwege een cursus in...: politieke gevoeligheid.

Over het onderdeel sloop was op 9 december 2010 al een soortgelijk betoog als het onze te lezen in Het Parool. De betogen van Samen Sterk in Nieuw-West gaan vooral over alles dat samenhangt met wat zo mooi 'stedelijke vernieuwing' heet, dat echter in werkelijkheid uiterst schadelijk, vervuilend en kostbaar is, een bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid en de veiligheid in de openbare ruimte. En hoezo 'crisis'?.

Lees hier nog meer over de 'stedelijke vernieuwing' in Slotermeer.

12 september 2012 – Kanttekeningen bij juichverhaal over kosten- en klimaatneutrale wijk

In de Westerpost van 5 september stond een juichverhaal over de nieuwe wijk Stadstuin Overtoom met bijna vijfhonderd woningen, rond de Suze Robertsonstraat in Overtoomse Veld. De juichtoon gaat vooral over de nieuwe wijk als zijnde klimaatneutraal en kostenneutraal. Dat klinkt echter veel te mooi om waar te zijn.

Lees de kanttekeningen bij het juichverhaal van de combi van stadsdeelbestuur en corporatie.

Jan Mast stuurde hierover een ingezonden brief die op 6 oktober 2012 in Het Parool verscheen.


21 juli 2012 – Spies wil huisjesmelkers verder aanpakken – over verwaarlozing en geldzucht

Minister Spies haalde deze week vele voorpagina's met haar plan om huisjesmelkers aan te pakken. Zij wil daarmee de verdere verwaarlozing en verloedering van hele wijken tegen gaan. Ook grote delen van Amsterdam Nieuw-West zijn vele jaren zwaar verwaarloosd, erkenden zelfs grote woningbouwcorporaties in de bewonersconferentie die Samen Sterk in Nieuw-West op 10 mei van dit jaar organiseerde. Was die verwaarlozing niet bedoeld om de geesten rijp te maken voor de meest grootschalige sloop/nieuwbouw, voor wat 'de grootste make over' van West Europa moest worden...?

In een interview met Trouw werd Marco Pastors aangehaald, directeur van het nationaal programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid. Pastors merkte op dat sloop/nieuwbouw wel een mooiere buitenkant oplevert, maar niet de kern van de problemen van verloederde dan wel achterstandswijken raakt.

Lees nog eens het onderwerp over de bewonersconferentie van 10 mei, hier.

 naar het begin van de pagina      terug


11 juli 2012 – Corporaties op riskante geldweg?!

Platform NUL20 meldt dat corporaties voor de financiering van hun investeringen niet meer volledig afhankelijk willen zijn van banken. Stadgenoot heeft meer dan vijftig miljoen euro opgehaald bij een Duitse belegger. Ymere staat in de startblokken voor de uitgifte van een obligatielening. Wie volgt...?

Een van de relaties van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer vindt dat een riskante vorm van 'ondernemertje spelen'. Zulke corporaties zouden wel eens forse problemen kunnen krijgen als de financiële markten instorten, bijvoorbeeld als er – opnieuw – een zware economische crisissituatie ontstaat of er ergens in de wereld (bijvoorbeeld in het Midden-Oosten) een oorlog uitbreekt. Hij acht het niet uitgesloten dat de Amsterdamse volkshuisvesting met deze vorm van globalisering haar eigen Vestia-affaire creëert. Als het mis gaat worden huurders direct meegezogen in de economische chaos. In zo'n situatie is het zeer wel denkbaar dat de overheid niet bereid is om onze overmoedige corporatiedirecteuren tot de orde te roepen.

 naar het begin van de pagina      terug


10 juli 2012 – Stedelijke 'vernieuwing': bewonersorganisaties blijven participatie wensen

Wat is stedelijke vernieuwing? Voor bewoners en bewonersorganisaties is het in Nieuw-West nog steeds een ongrijpbaar en onbegrijpelijk iets. Ondanks een Kadernota Burgerparticipatie met mooie woorden. De bewonersconferentie van 10 mei in het NOVA College heeft het probleem wel duidelijk gemaakt. De bewonersorganisatie Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW) probeert nu via de deelraad nog eens, een begin van echte participatie te bewerkstelligen. In september spreekt SSNW hierover met wethouder Freek Ossel.

Lees het verslag van de Nederlandse Woonbond over de bewonersconferentie van 10 mei in het NOVA College hier.

Lees het uitgebreide raadsadres van de meest omvangrijke bewonersorganisatie van Nieuw-West hier.

 naar het begin van de pagina      terug


5 juli 2012 – Tweede Kamer stemt stadsdeelbesturen weg

Van diverse kanten komt het bericht dat de Tweede Kamer vanmorgen een nieuwe Gemeentewet heeft aangenomen, die voorziet in afschaffing van de stadsdeelbesturen zoals we die in Amsterdam kennen. De Eerste Kamer moet die nieuwe Gemeentewet overigens nog goedkeuren.

Binnen en rond het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer zien tal van bewoners van Nieuw-West met graagte een einde komen aan een bestuurssysteem dat de mond vol had van participatie, maar in de praktijk in tal van dossiers fors miskleunde. Tal van raadsadressen, inspreekbeurten getuigen daarvan op deze website.

 naar het begin van de pagina      terug


14 juni 2012 – Discriminatie huurders moet stoppen

Met een uitgebreide klacht naar de Raad van Europa wil de Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting de aandacht vestigen op de vele vormen van directe en indirecte discriminatie van huurders in Nederland. De Stichting meent dat de Nederlandse Regering in strijd handelt met zowel de internationale verdragen, als met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook wordt er een beleid gevoerd dat in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Bij allerlei nieuwe voorstellen blijft er volgens de Stichting sprake van het maken of handhaven van verschil in behandeling tussen huurders en eigenaar-bewoners, en van voorkeursbehandeling van eigenaar-bewoners ten opzichte van huurders.

De klacht is zeker van belang voor de huurders in Nieuw-West die al twintig jaar last hebben van enorme verwaarlozing van wijken en woningen, en van schijnoplossingen voor problemen die niet door de huurders zelf zijn aangebracht, maar die bestuurders achter hun bureaus bedacht hebben. Bij het opstellen van de klacht werd de Stichting geassisteerd door één of meer deskundigen uit Nieuw-West.

Lees de formele klacht naar de Raad van Europa hier.

 naar het begin van de pagina      terug

6 juni 2012 – Bewoners monddood?!

Vierennegentig bewoners/bewonersorganisaties stuurden een 'zienswijze' in over een besluit van het stadsdeelbestuur om de vestiging van islamitisch jongensinternaat te faciliteren. Bijna alle werden ongegrond verklaard… Door het stadsdeelbestuur – wat gebeurt er met een docent die 98% van de tentamens van een 'onvoldoende' voorziet…? De indieners waren op de hoogte gesteld van de oriënterende raadscommissievergadering maar niemand meldde zich aan om in te spreken.

In de meningsvormende Raadscommissie A verwoordde mevr. Bulucu op 14 juni veel van hetgeen wij in het Bewonersplatform hoorden, toen we daar een raadsadres en een zienswijze voorbereidden. Een deel van haar bezwaren ging over het imago van de wijk rond het voormalige Rochdale-gebouw. Zij vermeldde dat 92 van de 94 reacties afwijzend waren. De reacties van de meeste fracties – BNW81 uitgezonderd – waren onthutsend doordat die fracties het onderwerp enorm reduceerden tot ofwel een parkeerprobleem, een eenvoudig overlastprobleem ofwel een eng-juridisch-planologische vraag. Geen enkele fractie ging in op de kritische kanttekeningen die op 6 april 2012 in Het Parool verschenen. Wij hebben nergens gehoord of gelezen, waarom portefeuillehouder Verdonk in een niet-gepubliceerd Memo van 14 december 2011 de vestiging van zo'n jongensinternaat "een zeer gewenste ontwikkeling" vindt. In essentie werd mevr. Bulucu deze 14e juni gewoon 'het bos in gestuurd'.

Hoe slecht kan de democratie er voor staan? Wat meldde Willem Schinkel dit voorjaar ook alweer in de Volkskrant en in het Filosofie Magazine..? Zie nu het voorbeeld in Nieuw-West: politici die de politiek uithollen. Over participatief bestuur gesproken. En wat beloofde de Kadernota Burgerparticipatie ons???

Lees het raadsadres van het Bewonersplatform over de informatievoorziening hier.

Lees de zienswijze van het Bewonersplatform hier.

 naar het begin van de pagina      terug

28 mei 2012 – Plan Wonen 4.0 – huurders betalen gelag!? En de politiek?

Na de noodkreet van Jan Mast in de Westerpost van 23 mei verzuchtte – waarschijnlijk na te hebben gelezen dat wethouder Freek Ossel (PvdA) mee werkte aan het Plan Wonen 4.0 – een andere bewoner dat als progressieve partijen zo doorgaan met massaal slopen of verkopen van de sociale voorraad (waarmee ze kunstmatig de woningnood versterken en kunstmatig de prijzen opdrijven), de campagneslogan voor de PvdA in Nieuw-West maar het beste zou kunnen zijn: 'Meer sloop en hogere woonlasten? Stem PvdA!'.


23 mei 2012 – Conferentie in NOVA College: bij nader inzien . . .

Niet iedereen was – of bleef – tevreden over de bewonersconferentie van 10 mei in het NOVA College. Achitect en stedenbouwkundige Hein de Haan, voorzitter van ProWest, verbaasde zich bijvoorbeeld over de vriendelijke gelatenheid van sommige bewoners. Jan Mast klom in de pen en zag zijn kritische noten geplaatst op de voorpagina van de Westerpost, hoewel uitsluitend in de editie voor Geuzenveld-Slotermeer.

Lees meer over de aanklachten van Mast tegen het omvangrijke en zeer langdurige achterstallige onderhoud en de sloop in Nieuw-West.


 naar het begin van de pagina      terug

10 mei 2012 – Conferentie in NOVA College: bewoners in hoofdrol?!

Er werd vandaag noodweer verwacht. Toch hoopte de conferentiestaf in het NOVA College op een hoge opkomst van bewoners voor de conferentie over de rol van bewoners bij stedelijke vernieuwing. En inderdaad was er een volle zaal. Van bijna alle grote woningbouwcorporaties was een vertegenwoordiging op het niveau van directie of zelfs Raad van Bestuur. Vijf korte films uit alle hoeken van Nieuw-West maakten duidelijk dat de stedelijke vernieuwing slechts enkele aardige resultaten opleverde, maar meestal gebrekkige: 'stedenbouwkundige verkeersongelukken' volgens Hein de Haan, voorzitter van ProWest, en vaak gebroken beloften. En dat na pakweg vijfentwintig jaar Grote Verwaarlozing. Corporatiebestuurders trokken tegenover een zaal vol bewoners het boetekleed aan – maar kopen we daar wat voor? Weet wethouder Freek Ossel mét Samen Sterk in Nieuw-West het tij te keren?

Deze conferentie was eindelijk ook dé plaats om het Manifest van Actieve Wijkbewoners aan de Amsterdamse bestuurders uit te reiken.

Lees het verslag in de Westerpost, pagina 11, of op pagina 19 van de internet-editie van de Westerpost.

Lees de analyse van de stedelijke vernieuwing door Hein de Haan op de site van Prowest, in de rubriek Nieuws en Brieven: Stedelijke vernieuwing in de praktijk – de harde werkelijkheid (pdf).

Of: hoogleraar Dominique Schrijer, voorjaar 2007: over hoe stedelijke vernieuwing 'werkt'.

Bekijk hier de foto's

 naar het begin van de pagina      terug

13 april 2012 – Nog geen inkomensgegevens naar verhuurders

NUL20 meldt vandaag dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens van huurders aan verhuurders mag verstrekken zolang daarvoor geen wettelijke basis bestaat. Zo heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitgemaakt in een zaak aangespannen door vier Amsterdamse huurders, op initiatief van Frans Ondunk van de Huurdersvereniging Oost. Volgens de rechter mag zo'n actie niet op basis van de algemene belastingwet worden genomen en is de verstrekking van de inkomensgegevens aan de verhuurders dan ook onrechtmatig jegens de huurders. De rechter verwijt de verantwoordelijke staatssecretaris Weekers détournement de pouvoir, zo meldde de Volkskrant op 14 april op de voorpagina.

Minister Spies van Binnenlandse Zaken is nu teleurgesteld. De huurverhogingen die ermee beoogd werden, zijn officieel bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen (scheefhuren tegengaan), maar deskundigen die het goed bekeken hebben, vinden het ongeloofwaardig. Het is gewoon ideologie – wie gaat het scheeflenen tegen?

Lees hier meer bij NUL20.


 naar het begin van de pagina      terug

14 maart 2012 – Verordening BewonersParticipatie slecht voor bewoners

Vanavond commissievergadering over de verordening bewonersparticipatie Nieuw-West 2012.

In vele tientallen raadsadressen en inspreekteksten hebben wij in de afgelopen jaren suggesties gedaan voor een betere bewonersparticipatie en analyses gepresenteerd van wat wij zagen als het aandeel van het stadsdeelbestuur in de gebrekkige participatie. Wij mogen dit bij deelraad, dagelijks bestuur en/of ambtelijke top toch wel bekend veronderstellen. Echter, geen spoor daarvan kunnen wij herkennen in wat nu als verordening voor ligt. De verordening verwijst ook niet naar onderdelen van de zogenaamde Kadernota waarin misschien enig soelaas gelezen zou kunnen worden... En dit dan pakweg twee jaar na het aantreden aantreden van dit college van PvdA, D66 en GroenLinks!

Lees hier de nieuwe 'participatie'-verordening.

Lees hier het oordeel van het Bewonersplatform.

Lees hier het raadsadres dat de overkoepelende bewonersvereniging Samen Sterk in Nieuw-West op 29 maart verzond.

 naar het begin van de pagina      terug

8 februari 2012 – Participatieplan voor sloop Aireystrook in Deelraad
Wat wordt er gesloopt, en waarom?

Vanavond staat het 'participatieplan' voor de sloop van de Aireystrook-west op de agenda van de deelraad. Als agendapunt 19, dus waarschijnlijk héél laat. Tegelijk ligt een uitvoerig raadsadres van de vereniging Samen Sterk in Nieuw-West bij de agendastukken voor de Gemeenteraad. Centrale boodschap: neem bewoners serieus!

Wat gaan de Gemeenteraad en de Deelraad van Nieuw-West dit voorjaar laten zien als het gaat om bewonersparticipatie bij ingrepen in de directe woon-/leefstuatie???

Lees hier het raadsadres over bewonersparticipatie.

 naar het begin van de pagina      terug

8 februari 2012 – Bewonerscommissie spreekt over sloopplan Aireystrook
Participatie wel heel ver te zoeken

In een lange en enerverende commissievergadering van de deelraad liet de bewonerscommissie voor de Aireystrook-west (ten westen van de Burg. Fockstraat) duidelijk weten dat zij weinig op heeft met de wijze waarop de besturen van stadsdeel en (vooral) Eigen Haard vol gas naar sloop van de hele Aireystrook toe werken. De corporatie had onder andere "mensen op straat gesproken"... De bewonerscommissie had vrijwel geen goed woord over voor de sloopplannen, herhuisvesting en bewonersparticipatie. Was Eigen Haard trouwens niet verplicht om het participatieplan in 'coproductie' met de bewonerscommissie te maken...?

Cees Fisser publiceerde een onthutsend verslag in de Westerpost van 15 februari (pagina 18 van de webversie).

En zullen verwaarlozing en demonisering het ook hier winnen? Niet als het aan de bewonerscommissie of de erfgoedorganisaties ligt.

Klik op de foto voor grotere en meer beelden

Lees hier het advies van de bewonerscommissie van de Aireystrook.

Lees hier de tekst van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer over deze zogenaamde participatie.

 naar het begin van de pagina      terug

29 januari 2012 – Rotzooi openbare ruimte: wiens verantwoordelijkheid?

Bewoners van Slotermeer vonden in 2008 de verrotzooiing van de openbare ruimte hét grootste probleem en meldden dat in een op zichzelf leuk en prima marktonderzoek door Joop Hofman Allianties. Dat kostte de bewoners circa € 360.000. Sinds enige tijd roepen bestuurders steeds luider dat de burgers veel meer zelf moeten zorgen voor de openbare ruimte (schoon, heel, veilig). Stadsdeelvoorzitter Baâdoud bevestigde dat donderdagavond 26 januari in een panel nog eens heel nadrukkelijk. Tegelijk is het enige doel van bewonersparticipatie in de ogen van het stadsdeelbestuur – voorzover nu nog bekend – het veiligstellen van de plannen van het stadsdeelbestuur. Dat wringt.

Bij het Bewonersplatform kwamen in 2011 dermate veel klachten binnen over verrotzooiing van de openbare ruimte dat er op 4 januari een raadsadres uit ging. Dat staat op de raadsagenda van 22 februari, maar wordt volgens de eerste reactie vanuit de griffie niet inhoudelijk behandeld. Gemiste kans?! 't Zal toch niet?!

Lees hier het raadsadres over de verrotzooiing.


 naar het begin van de pagina      terug

25 januari 2012 – Platform onderstreept interview over prestaties De Wilt

Unaniem betuigden de leden van het Bewonersplatform hun instemming met het interview zoals Shirley Brandeis dat vorige week in de Westerpost publiceerde. De repliek van De Wilt vond men duidelijk onder de maat. Toch zal het platform Paulus De Wilt binnenkort uitnodigen. Kan De Wilt vast aan het idee wennen.

Lees het interview in de Westerpost nog eens, op pagina 18.

 naar het begin van de pagina      terug

25 januari 2012 – Binnenkort sloop Aireystrook op de agenda

De Echo vermeldt vandaag op pagina 6 dat een groot aantal Aireywoningen langs de De Vlugtlaan zo slecht zijn dat ze gesloopt moeten worden. Welke wel, welke niet? Hoe zat het met het correctieve, preventieve en perfectieve onderhoud?

Wat is ook al weer het nut van slopen, en voor wie? Lees het nog eens.

Of lees hier de mening en het advies van drie belangrijke erfgoedorganisaties over de sloop van alle 261 Aireywoningen.


18 januari 2012 – Beraad over participatieplan voor vernieuwing Nieuwenhuysen Struikbuurt

Een raadscommissie boog zich over het participatieplan van de Alliantie Amsterdam voor sloop/nieuwbouw en renovatie van grote delen van de Nieuwenhuysen Struikbuurt, rond de hoek Slotermeerlaan met de Burg. Vening Meineszlaan. In fasen gaat dat in totaal om circa 530 woningen (en binnenkort komt de sloop/nieuwbouw van de Aireystrook op de agenda, met 261 woningen langs de Burg. de Vlugtlaan, een paar honderd meter van de Nieuwenhuysen Struikbuurt vandaan. Eigen Haard heeft daar héél veel haast mee).

Nagenoeg unaniem werd met het plan ingestemd. D66-raadslid Ellen Slagmaat opperde zelfs dat het stadsdeelbestuur er wel een voorbeeld aan mocht nemen. Voornamelijk BNW81 en SP hadden enkele kritische kanttekeningen. PvdA-raadslid Vos richtte vooral vragen op de onafhankelijkheid van onderzoek naar de daadwerkelijke prestaties van de Alliantie bij het hele project. Het besluit voor deze ingrepen in honderden woningen staat overigens niet meer ter discussie (hoezo 'Van Nazorg naar Voorzorg', CDA-Rien Fraanje???).

Op de publieke tribune was alleen de voorzitter van dit platform aanwezig

Bekijk de foto-impressies van het beraad.


 naar het begin van de pagina      terug

16 december 2011 – Bom onder huurwoningen

De NOS meldt vandaag dat corporaties verplicht worden, driekwart van hun huurwoningen te verkopen. Dat draait uit op een koopplicht voor huurders... Hoe bont kun je het maken? Hoeveel duizenden huurwoningen zijn er wel in dit land? Als er weinig wordt gedaan aan de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de Nationale Hypotheekgarantie, dan dreigen de schulden van Nederlandse huishoudens met zo'n rare actie nog heel veel verder op te lopen en de sanering van het hele beleid rond huur en koop nog verder achter de horizon te verdwijnen. Bovendien wordt het voor zogenaamde rating bureaus aantrekkelijker om de kredietwaardigheid van Nederland af te waarderen.

Goedkoop verkopen dan? Maar dat breekt corporaties de nek, of...: hoe zit dat dan?

Tactiekje...?!

Voor huishoudens in Nieuw-West is het bovendien goed uitkijken geblazen: veel woningen zijn door corporaties jarenlang verwaarloosd. De ene corporatie deed dit overigens slechter dan de andere, maar een gewaarschuwd huurder telt voor twee!


10 december 2011 – Landelijk Manifest Actieve

Wijkbewoners

We hebben van negen uur 's morgens tot drie uur 's middags met z'n negenen vrijwel onafgebroken gewerkt aan de eindredactie van het MANIFEST VAN ACTIEVE WIJKBEWONERS. Een manifest van bewoners uit heel Nederland!

In die tijd stroomde de Eusebiuskerk in Arnhem vol en ook de mailboxen van de eindredacteuren en de Twitterbox van het LSA. Vele tientallen ideeën werden door de bezoekers ingediend op kaarten die klaar lagen. Tussen de bezoekers vooral veel vrijwilligers en leden van bewonerscommissies uit Amsterdam Zuid Oost. Het was een productieve en gezellige dag!

Om drie uur bood Jos van der Lans als 'chef' van de eindredactie het Manifest aan aan minister Donner.

Aanbieding Manifest

Lees het Manifest van de Actieve Wijkbewoners.

Lees ook de reactie van minister Donner op Manifest van de Actieve Wijkbewoners. Daar zitten de nodige doordenkertjes in!

Lees de column van mederedacteur Hans Kregting op Aedesnet. En lees ook zijn andere columns op Aedesnet.

Bekijk een foto-impressie van de Landelijke Bewonersdag 2011.

 naar het begin van de pagina      terug

3 december 2011 – Bewonersparticipatie: ongeloofwaardig?

De CROS bewonersvertegenwoordigers van noord Kennemerland (Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen) hebben recentelijk hun functie neergelegd omdat het CROS-instituut geen enkele reële mogelijkheid biedt om de belangen van de bewoners te behartigen. (...) Verdere deelname vinden zij zonde van de tijd. Aldus de website vlieghinder.nl

'CROS' staat voor: Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit is officieel een onafhankelijk overleg- en adviesorgaan dat bestaat uit bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen. Die bewonersvertegenwoordigers geloven er dus niet meer in!

Zit uw lokale overheid daar ook in???

En dat terwijl de afgelopen dagen indringend in het nieuws kwam hoe gevaarlijk het vliegverkeer in de directe omgeving van Schiphol is: vooralsnog steeds gevaarlijker...


29 november 2011 – Bewonersparticipatie: komt het goed?

Op 29 november mochten bewoners met elkaar en bestuurders komen praten over een concept-kadernota bewonersparticipatie, die van grote invloed zal zijn op een participatieverordening voor ons stadsdeel. Plaats: het stadsdeelkantoor aan het Osdorpplein 1000.

De concept-kadernota bewonersparticipatie liet er geen misverstand over bestaan: het doel van zogenaamde bewonersparticipatie is voor het bestuur niet meer of minder dan: "draagvlak voor de plannen en het beleid van het stadsdeel" – lees: het stadsdeelbestuur, en dan met name de partijen van de 'regerende coalitie': PvdA, GroenLinks en D66. Bewoners moeten dus in feite genoegen nemen met een ondergeschikt rolletje in een Particratie. Piet Dikken verwoordde dit systeem enkele jaren geleden als geen ander en haalde daarmee enkele keren de media, ongeveer als volgt: "Je hebt mij gekozen, dus houd nu de komende vier jaar je mond en laat mij doen wat mij goed dunkt".

Op die en andere doelstellingen richtte zich de belangrijkste kritiek van dit bewonersplatform. Immers, de doelen zijn datgene waar alles om draait, waar de resultaten aan afgemeten moeten worden. Waar niet onmiskenbaar in de doelen naar gewezen wordt, kun je later niets over claimen. Wij en de grotere groep van Samen Sterk in Nieuw-West misten vooral het streven naar:

 • een goede samenwerking van verantwoordelijke bestuurders en verantwoordelijke burgers in de planvorming en waar mogelijk de besluitvorming, wérkelijk vanaf het allereerste begin, op basis van gelijkwaardigheid – met 'gelijke wapens', juist voor zaken die tamelijk direct ingrijpen in het woon- en leefmilieu van bewoners;

 • herkenbare afstemming op doelstellingen over bewonersparticipatie in de kaderafspraken van Bouwen aan de Stad 2, een zeer belangrijke, door het stadsdeelbestuur mede ondertekende overeenkomst;

 • goede, toegankelijke en goed doorzoekbare informatie en documentatie over alle onderwerpen die raken aan de belangen van de bewoners.

Wij misten dus zowat alle kernpunten die we hadden vermeld in het Manifest van Nieuw-West van mei 2011 en in hoofdstuk 3 van het evaluatierapport over de stedelijke vernieuwing, van augustus 2008.

Klik op de foto voor een groter beeld

Ook hebben wij gepleit voor een dusdanige omschrijving van kernbegrippen in de kadernota, dat die niet voor misverstand vatbaar zijn. Misverstand is immers de meest voorkomende vorm van communicatie. Een voorbeeld: raadpleging van en voorlichting aan burgers zijn beslist géén participatie, zoals Cees Fisser al eens in de Westerpost opmerkte. Ook adviseren is nog geen participeren. Participeren is: sámen met anderen iets doen.

Opschudding baarde de opmerking dat er ook een omvangrijke, complexe bestuurlijke firewall zou moeten worden ontmanteld, willen de zo vaak bepleite betere verhoudingen tussen bestuurders en burgers ooit realiteit worden. In de mondelinge toelichting en de diverse reacties van Ronald Mauer en Age Niels Holstein bleek gaandeweg echter wel degelijk bereidheid om met deze en andere suggesties vanuit de bewoners aan de slag te gaan.

Participatie anno 2011 is een wassen neus, betoogde professor Henri Beunders... Bij vertrekkende bewoners was na afloop hier in Osdorp zeker nog twijfel maar toch ook wel hoop te beluisteren.

Een van onze recepten voor echte bewonersparticipatie? Kijk eens hier: Bewonersparticipatie!

 naar het begin van de pagina      terug

3 november 2011 – Afscheid coördinator Wijksteunpunt

Barbara van der Toom nam vandaag officieel afscheid van collega's en tal van bekenden uit de volkshuisvesting, in de stedelijke vestiging van het Amsterdams Steunpunt Wonen, aan de Nieuwezijds. Barbara heeft een grote rol gespeeld in de oprichting van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer, als opvolger van het SOS-Platform. Zij ondersteunde dit samen met Shirley van Acker van de Huurdersvereniging Amsterdam. Barbara kreeg veel dankwoorden, bloemen en afscheidscadeau's van Eef Meijerman, Elbert van Duijkeren (Eigenwijks) en Arnold Paalvast (Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer).

Klik op de foto voor een groter beeld


16 oktober 2011 – Inspraaktermijn over parkeerbeleid loopt af

Vandaag de laatste dag om uw reactie in te sturen op het beleidsplan met de opmerkelijke titel Creatief parkeren in Nieuw-West. Opnieuw streeft het bestuur naar een totaalplan, zij het nu met een flexibeler opzet. Eerdere totaalplannen in Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer riepen sterke tegenzin op bij de bevolking. Evidente probleemsituaties in de Dobbebuurt en de Burgemeesterbuurt slepen al sinds september 2006, ook al zijn ze minstens sinds voorjaar 2006 volledig bekend bij het bestuur.

Tweeënhalf jaar later, op 9 december 2008, noteerde de griffie over een unaniem aangenomen amendement bij de begroting 2009 dat het stadsdeelbestuur vond "dat bewoners geen hinder mogen ondervinden van door anderen veroorzaakte parkeeroverlast en dat niets doen geen recht doet aan de parkeerproblemen in het stadsdeel". We zijn inmiddels bijna drie jaar verder. Wij wachten ongeduldig af...

Lees hierover meer op Meerwaldt.nl...


28 september 2011 – Bewoners, besturen en medewerkers verbijsterd door ingreep in Eigenwijks

Vele tientallen bewoners van acht tot ver in de tachtig demonstreerden binnen en buiten – al van voor zeven uur 's avonds – bij het stadsdeelkantoor tegen het opheffen van de Eigenwijksactiviteiten in Slotervaart. Ook Impuls wordt in Slotervaart geconfronteerd met enorme bezuinigingen. De zaal en het restaurant zaten bomvol bewoners. Pas om 21.50 uur konden de vele insprekers voor het onderwerp Eigenwijks aan het woord komen. Zij toonden zich verbijsterd en zwaar teleurgesteld door het voornemen van het dagelijks bestuur om de activiteiten van Eigenwijks over te hevelen naar twee nieuwe aanbieders, en over de volgens hen forse procedurele tekortkomingen. Eigenwijks zou dan in Geuzenveld-Slotermeer aan het werk moeten gaan.

Meerdere vertegenwoordigers van bewonersorganisaties willen – desnoods met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur – alle informatie op tafel krijgen. Enkele reacties komen er op neer, dat er door de bestuurders geen open kaart is gespeeld en onvoldoende met alle instellingen van de wijk naar alle mogelijke oplossingen is gezocht. De naam PvdA werd uitgelegd als Partij van de Arrogantie en haar secondant als Linkie Groen.

Tineke Rombout gaf aan dat als een onderwerp zó omstreden is, de bevoegdheid voor dit besluit door het dagelijks bestuur aan de deelraad teruggegeven zou moeten worden. Milja Abrams betoogde dat het stadsdeelbestuur wel steeds zégt blij te zijn met participatie van bewoners, maar nu veel expertise in bewonersondersteuning en facilitering dreigt weg te gooien. Eigenwijks nu opdoeken om later weer iets soortgelijks op te moeten zetten, ontaardt in torenhoge kosten, aldus Abrams: "Zie daarvan af!"

Uit een eerste reactie van portefeuillehoudster Jesse Bos werd duidelijk dat het dagelijks bestuur in Slotervaart eigenlijk een heel ánder aanbod wil realiseren, dat met name op zorg gericht is... Het Parool meldde op 26 september dat het bestuur in Slotervaart verder wil met de Marokkaanse vrouwenorganisatie Nisa voor Nisa (voorzitter is oud-PvdA-minister Ella Vogelaar – mannen komen bij Nisa voor Nisa niet zo maar binnen, volgens een waarnemer) en de christelijke club Samenwonen-Samenleven van Henk van Waveren, voormalig PvdA-stadsdeelvoorzitter van De Baarsjes.

Overigens, bewoners van Geuzenveld-Slotermeer hebben zich voor zo ver bekend nog niet uitgelaten over de voorgenomen transplantatie van Eigenwijks naar hun wijk – dat is hen ook niet gevraagd.

Hoewel in soortgelijke beleidsvoornemens in West, Zuid en Nieuw-West wel gepretendeerd wordt, dat een meer vraaggerichte werkwijze nodig is, lijkt de opstelling van de besturen er eerder op dat zij zelf willen bepalen wat die vraag mag zijn.

Portefeuillehoudster Bos leek moeite te hebben met het omvangrijke verzet tegen het voornemen van het dagelijks bestuur, maar stelde dat het bestuur volhardt. Ze deed als verdediging de zeer klassieke uitspraak: "Maar er zijn ook heel veel bewoners die NIET hun mond open doen..."

Bekijk hier de beelden van het bewonersprotest.

 naar het begin van de pagina      terug

13 augustus 2011 – Slotermeer overdonderd

Het was weer flink raak! De hoogste prioriteit van stadsdeelbestuur en festival-organisatie was wel heel wat anders dan zij zo stellig beloofden! Heel wat anders dan "minimale hinder"... Ook rond het rampzalig verlopen PukkelPop 2011 in België speelt een – daar veel fellere! – discussie over geluidsoverlast.

Lees hier verder over geluidshinder.


30 juli 2011 – Dossier 'Schiphol' – bewoners aan het lijntje?!

Bewoners Amsterdam West overgeleverd aan 'Schiphol'? Het zou niet zo moeten zijn, omdat bewoners vertegenwoordigd kunnen zijn in het regionaal overleg van CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol). Voorzitter Nico Schoof – met een lange staat van dienst als burgemeester! – trekt zich echter terug omdat het CROS te weinig in de melk te brokkelen krijgt. In kringen van insiders valt te beluisteren dat bewoners en hun vertegenwoordigers zich aan het lijntje gehouden voelen met eindeloos vergaderen en giga-stapels rapporten. Bron: onder meer www.haarlemmerliede.nl

En wat het geluid betreft: ga bij noordenwind eens laat in de middag in een tuin in Geuzenveld zitten, met een decibelmeter in de hand...

Of: zoek met behulp van het Transumo rapport eens naar het verschil tussen:

 • degelijkheid,

 • institutionele bevangenheid,

 • institutionele bijziendheid,

 • simpele slordigheid,

 • arrogantie van de macht.
14 juli 2011 – Geld op, dus nú bewoners aan het roer?!

Geld op, dus participatieprobleem opgelost? Daar lijkt het op. Lees hier het laatste nieuws over stedelijke vernieuwing en leefbaarheid.


12 juli 2011 – Bewonersparticipatie – regeling nog in de maak

Op 1 mei 2010 zijn drie stadsdelen opgegaan in het grote stadsdeel Nieuw-West (ruim 135.000 inwoners). Vanavond vond in de Van Eesterenzaal een pittige, openhartige en verhelderende discussie plaats tussen vooral vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en medewerkers van het stadsdeelkantoor. Het is onderdeel van het werk aan een nieuwe kadernota bewonersparticipatie. Die is na ruim veertien maanden nog steeds niet klaar. Eens te meer bleek vanavond dat misverstanden kennelijk dé meest gangbare manier van communiceren vormen en dat de rolverdeling tussen stadsdeelkantoor en woningbouwcorporaties verre van helder en eenduidig is.

De indruk wordt gewekt dat bewoners misschien eind 2011 niet langer buiten spel zullen staan. Op papier bestaat er al jaren lang een uitstekende praktijk van bewonersparticipatie. De praktijk moet bewijzen of bewonersparticipatie menens is. Tot nu toe zagen we dat nog niet.

Portefeuillehouder 'coördinatie participatie' Mauer laat aan het einde van de avond weten dat hij flinke reserves heeft als het gaat om de centrale wensen uit het Manifest van Nieuw-West. Hoe verhoudt zich dat tot de toezegging van De Wilt van 5 juli?

 naar het begin van de pagina      terug

5 juli 2011 – Grote bijeenkomst over vernieuwing stelt teleur

Er waren een kleine driehonderd bewoners naar het NOVA College gekomen voor de laatste van een serie info-bijeenkomsten over de 'voortgang' in de stedelijke vernieuwing, deze keer vooral die in Slotermeer oost. De meeste vragen en kanttekeningen waren gericht aan portefeuillehouder Paulus de Wilt. De reacties van De Wilt over sloop/nieuwbouw en die over leefbaarheid riepen nogal wat teleurstelling en woede op: "Hij zegt met veel woorden niets" en kwalificaties van soortgelijke strekking. Een outsider, later op de avond: "Maar daar zijn politici toch voor?!" Toch...: volgens De Wilt worden bewoners er in het vervolg "vanaf het allereerste begin bij betrokken". Maar hoe...?

Lees hier waar stedelijke vernieuwing voor helpt...

Het Bewonersplatform zag in dit alles aanleiding voor een raadsadres. Lees dat raadsadres hier. Een eerste reactie kregen wij van de SP, op 16 oktober.


 naar het begin van de pagina      terug

23 mei 2011 – Manifest bewonersorganisaties pleit voor échte participatie

Vanavond werd in een volle zaal van Eigenwijks het Manifest van Nieuw-West aangenomen. Aanwezig waren vooral vertegenwoordigers van allerlei bewonersorganisaties uit heel Nieuw-West, portefeuillehouder Mauer, en verder vertegenwoordigers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, enkele deelraadsleden en topambtenaar Holstein.

Het Manifest is niet simpelweg een wensenlijstje, maar eerder een voorstel voor een overeenkomst, waarin ook de bewonersorganisaties verplichtingen op zich nemen. Verplichtingen, waaraan vele bewonersorganisaties al jaren met volle inzet voldoen. Kernpunt is echter de bewonersparticipatie, waarvoor een goed juridisch fundament nog steeds uitblijft. Waar schijnparticipatie toe leidt werd twee dagen later door Martijn Rutte in de Westerpost beschreven (pag. 5). Op de zelfde pagina een brief van de fractie van BNW81 over het falen van de deelraad.

Lees hier het Manifest van Nieuw-West...

Lees hier het ingezonden stuk van Martijn Rutte over de schijnparticipatie in Nieuw-West...


13 april 2011 – Goede bewonersparticipatie urgent? Ja/neen...

In het verkiezingsdebat in februari 2010 beloofden vrijwel alle kandidaten dat zij de bewoners zeer serieus zouden gaan nemen. Diverse bewonersorganisaties herkennen dat graag in een verordening op de bewonersparticipatie. Maar die is er nog steeds niet, tot grote teleurstelling van ook sommige deelraadsleden. Vanavond vergaderden deelraadsleden en vertegenwoordigers van samenwerkende bewonersorganisaties in het restaurant van het stadsdeelkantoor.

Kijk en luister naar de video-opname in het Raadsinformatiesysteem. Klik op het onderwerp "Instelling raadscommissie participatie". Of lees de inspreektekst die Wouter Heukelom namens Samen Sterker! presenteerde.

Deelraadslid Jan Engel vroeg zich aan het einde van de disussie vertwijfeld af wat de kijkers thuis wel moesten denken van dit gesprek, dat behoorlijk uitliep...


1 april 2011 – Grap? Nogmaals de ventilatie

Vocht, schimmel, dubieuze ventilatie. Is een nieuwe woning de oplossing? Of is dat een 1 april-grap? Op maar liefst drie pagina's (1, 2 en 22) meldde de Volkskrant vandaag dat vrijwel alle nieuwbouwwoningen slecht geventileerd en dus ongezond zijn. Ventilatiesystemen worden vaak slecht ontworpen, slecht geïnstalleerd, slecht afgesteld en (ook door de bewoners) slecht onderhouden. In het artikel wordt de installatiebranche als de 'hoofdschuldige' aangewezen. Echter, via aanbesteding wordt bij de bouw nogal eens simpelweg de goedkoopste installateur aangetrokken. Maar de installateur besteedt zichzelf toch niet aan? Hoe dan ook: nieuwe woning is dus vooralsnog geen oplossing tegen vocht- en schimmelproblemen.


11 maart 2011 – Slopen of samen aanpakken?

Er is veel achterstallig onderhoud. Wat levert sloop/nieuwbouw dan op? Is een sociaal programma beter? Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken organiseerde vandaag een bijeenkomst over beide aanpakken in de wijk Keizerslanden in Deventer. Centraal stonden de ervaringen en ideeën van bewonersorganisaties. Het thema is actueler dan ooit, nu de besturen van woningbouwcorporaties en stadsdelen melden dat het geld voor de grootschalige stedelijke vernieuwingsplannen op is. "Zelfredzame buurten" worden nu in een uitnodiging van het NICIS Institute als oplossing en als "goede business case" genoemd. Meer over de Deventer aanpak...


24 februari 2011 – Schimmel, onderhoud en gentrification

[bijgewerkt!]

Vocht, kou en schimmel: dat viel hem het meest op in de reacties op het Meldpunt Achterstallig Onderhoud dat de SP begin januari startte. Aldus Chris Schaeffer (SP Nieuw-West) tijdens zijn presentatie in het stadsdeelkantoor van Nieuw-West, vanmiddag. Inhalen van achterstallig onderhoud? Nou, gisteravond bleek dat ... Meer over achterstallig onderhoud...

 naar het begin van de pagina      terug

9 februari 2011 – Schiphol hinderlijker en gevaarlijker dan je denkt!?

Vanavond wordt in het stadsdeelkantoor van Nieuw-West gesproken over de uitbreiding van het vliegverkeer, vooral naar en over de meest westelijke wijken van Amsterdam. Dit betekent meer geluidshinder en meer risico. Het Platform Vlieghinder Regio Castricum plaatste over risico's vandaag een artikel onder de titel 'KLM-alarm over bijna- botsingen'... En lees hier over geluidshinder en kijk nu vooral ook eens op de website van de Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden (BAAT).


28 januari 2011 – Bewonersinitiatieven wel okay?

Er is sinds enkele jaren en zeker in 2011 nog heel wat geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Maar wordt dat wel goed besteed? Hebben bewoners er echt wat over te zeggen? Circa honderd bewoners van Amsterdam en Alkmaar tot Arnhem en van . . .   Lees meer over de besteding van de bewonerbudgetten.


6 januari 2011 – Brandbrief Woonbond over corporatiewinsten

De Woonbond stuurde op 22 december een brandbrief naar minister Donner over de winsten op de sociale huurwoningen en de omvangrijke verliezen op commerciële dochterondernemingen . . .   Lees meer over zorgwekkende verliezen en over waar het geld is gebleven.


3 januari 2011 – Meldpunt achterstallig woningonderhoud

De SP Nieuw-West is een meldpunt gestart voor klachten over achterstallig woningonderhoud in het stadsdeel. Veel woningcomplexen in het stadsdeel staan al lang op de nominatie om gesloopt te worden. Voor huiseigenaren zoals woningcorporaties is dit al die tijd een reden geweest om geen of minimaal onderhoud te plegen.

Met de informatie uit het meldpunt wil de SP een rapport opstellen en daarbij ideeën geven hoe deze buurten weer leefbaar gemaakt kunnen worden. Klachten over achterstallig onderhoud kunnen gemeld worden op http://amsterdam.sp.nl/onderhoud/ of telefonisch op nummer 06-19587375


 naar het begin van de pagina      terug

24 december 2010 – Informatie stadsdeelbestuur in 2011 beperkt

Vandaag maakte het stadsdeelbestuur op haar website bekend dat het allerlei bekendmakingen vanaf februari 2011 alleen nog maar publiceert via haar website. Dus niet meer in de Westerpost. Bezuiniging! Veel politici beweren dat dergelijke bezuinigingen noodzakelijk zijn. Professor Tonkens en econoom Geert Reuten van de Universiteit van Amsterdam zeggen dat dat 'slechts' een politieke keuzen zijn, dat zulke bezuinigingen helemaal niet 'noodzakelijk' zijn.

Los daarvan: hoe veel burgers van Nieuw-West maken zo intensief gebruik van internet, dat je kunt volhouden dat alle burgers optimaal geïnformeerd worden???


23 december 2010 – Leefbaarheid bedreigd door piramidespel corporaties?

Diverse woningbouwcorporaties hebben zware verliezen geleden. In 2009 was dat netto 386 miljoen euro oftewel bijna vijftien keer zo veel als in 2006... En dat terwijl veel woningen in Nieuw- West jarenlang niet goed onderhouden zijn en er dus geld te over zou moeten zijn. Om de verloedering te stoppen zou hard ingezet moeten worden op goed onderhoud en beheer, op goede handhaving en woningtoewijzing. Bij diverse corporaties is het geld echter op. Lees meer over de zorgwekkende verliezen >


16 december 2010 – Stedelijke vernieuwing alleen een kwestie van stenen?

Vandaag verscheen een evaluatierapport over de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West: "Rapport Evaluatie Vernieuwing Westelijke Tuinsteden 2010". Bevestigt dit rapport de bange vermoedens (of zekerheden) van veel bewoners . . .   Lees meer over de rol van bewoners in de stadsvernieuwing.

 naar het begin van de pagina      terug

9 december 2010 – Bundeling bewonersorganisaties

Vandaag kwamen tal van bewonersorganisaties uit heel Nieuw-West in het gebouw van Eigenwijks bij elkaar op initiatief van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer. Vooral bewonerscommissies en verenigingen van eigenaren waren vertegenwoordigd. Zij beraadden zich op de vraag wat er in Nieuw-West beter kan en moet, wie daarbij de belangrijkste gesprekspartners zouden moeten zijn en hoe zij dat georganiseerd gaan aanpakken.

Een betere openbare ruimte, het 'gat' na de opschorting van de grootschalige sloop/nieuwbouw, kortom leefbaarheid in de breedste zin van het woord maar tegelijk heel concreet, staan hoog op het lijstje.

Bekijk de foto's van de conferentie.

 

november / december 2010 – participatie

Participatie is nog geen invloed van bewoners op de besluitvorming van het stadsdeelbestuur of je woningbouwcorporatie. Soms worden bewoners echt serieus genomen. Hoe het vaak gebeurt en hoe het beter kan, zette de bewonersgroep PleinAllebéJa destijds op een rijtje. In mei 2012 is deze website echter opgeheven.

 

6 februari 2010 – Bestuurders beloven beterschap!
werd vervolgd


Druk bezochte manifestatie over bewonersparticipatie en
de vernieuwing van het August Allebéplein

Het is verkiezingstijd, begin 2010. Naarmate zaterdagmiddag 6 februari vorderde, liep de Van Eesterenzaal in de Jan Tooropstraat voller en voller. De samenwerking tussen bewoners en bestuurders bij de herinrichting van het August Allebéplein was de aanleiding om bewonersorganisaties uit het land op te roepen. Lees meer over politieke participatie...

 naar het begin van de pagina      terug

8 december 2009
Deelraad beslist vóór sloop en zware renovaties
Veel krokodillentranen

PvdA, VVD en CDA stemden als één blok vóór de Vernieuwingsplannen, met daarin nog steeds veel grootschalige sloop/nieuwbouw. Alleen GroenLinks en LSG waren tegen een aantal belangrijke onderdelen. Woordvoerders van de PvdA en de VVD plengden vele krokodillentranen. En er was een fel gevecht waarbij GroenLinks betoogde . . . Lees meer . naar het begin van de pagina      terug

Over dit teloorgegane Bewonersplatform

Dit is historische informatie en slaat op de periode 2007 tot en met 2014.

Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer was een onafhankelijke organisatie van bewonerscommissies van Geuzenveld en Slotermeer. Het platform kwam voort uit het SOS-Platform dat tot midden 2007 vooral het werk deed dat nu onderdeel uitmaakt van het takenpakket van het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West: directe ondersteuning van individuele bewoners, meest huurders.

Het Bewonersplatform beijverde zich sindsdien vooral voor een betere onderhandelingspositie van bewoners van Geuzenveld-Slotermeer ten opzichte van woningbouwcorporaties en stadsdeelbestuur. Was in Geuzenveld de 'stedelijke vernieuwings'-wals haast moeiteloos over duizenden woningen gedenderd, in Slotermeer rees verzet. Uiteindelijke doel van het werk van het platform was het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Zeggenschap van bewoners over hun buurt was een belangrijk aspect van leefbaarheid.

Het was en is allemaal vrijwilligerswerk. Het platform was bedoeld als een soort motor, podium en kennisnetwerk, om bewoners bij elkaar te brengen die actief willen zijn voor de leefbaarheid in het stadsdeel.

Rond 2009 had het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer (BPGS) directe lijnen met ruim tien bestaande bewonerscommissies, de voormalige Begeleidingsgroep Participatietraject Slotermeer, de voormalige initiatiefgroep Van Eesterenmuseum, de groep die sinds 2004 onder andere de Buurtcamping Slotermeer organiseert, ProWest en tal van andere organisaties. Daarbij waren ook eigenaar-bewoners vertegenwoordigd. De belangen en de motieven binnen al deze organisaties waren zeer geschakeerd. Ze liepen uiteen van idealisme, bezorgdheid tot frustratie en meer.

Sinds augustus 2009 was het platform – via de Bewonerscommissie Meerwaldt – aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, het LSA. Vanaf 2010 werkte het Bewonersplatform samen met bewonersorganisaties uit Slotervaart en Osdorp onder de noemer van Samen Sterk in Nieuw-West (SSNW).

Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer organiseerde op 4 februari 2009 een bijeenkomst als vervolg op de conferentie Grijp je kans in het NOVA College, eind oktober 2008. De nieuwe bijeenkomst was bedoeld voor alle bewoners van Geuzenveld-Slotermeer, die actief willen bijdragen aan de leefbaarheid van ons stadsdeel – of die dat al doen.

Het Bewonersplatform werkte op basis van een uitgesproken low budget. Na 2009 werd de financiële ruimte steeds nijpender; een competente notulist kon niet meer betaald worden.

Eind 2013 begon het Bewonersplatform uit elkaar te vallen. Toch trad nog ten minste één bewonerscommissie uit het meest oostelijke deel van Slotermeer toe. Het aantal initiatieven nam af. Najaar 2014 ging de welzijnsinstelling Stichting Eigenwijks steeds actiever de bewonerscommissies benaderen en rond de jaarwisseling werd duidelijk dat het onafhankelijke Bewonersplatform voltooid verleden tijd is. De afzonderlijke bewonerscommissies blijven zich echter inzetten voor de huurders in hun eigen complexen en zullen waar nodig graag gebruik maken van de steun van Stichting Eigenwijks en de expertise van het Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West. Uiteraard zijn deze voor hun subsidies afhankelijk van prestatieafspraken met de overheid c.q. overkoepelende organisaties van woningbouwcorporaties en daardoor verwikkeld in een voortdurende krachtmeting over hun (on-)afhankelijkheid. Over de confrontatie van bestuurders en welzijnswerkers, half januari 2015, berichtte onlangs de Westerpost. Lees daarover hier meer...

 naar het begin van de pagina      terug


Ernstige zorg over kwaliteit van de participatie

 

Het Bewonersplatform stuurde op 26 mei 2009 een brief naar het stadsdeelbestuur en het Procesbureau met 11 punten van ernstige zorg over de participatie bij de stedelijke vernieuwingen in Slotermeer. De krant Vernieuwing Slotermeer van 6 juni nam die zorgen niet weg. Evenmin het fraai uitgevoerde Stadsdeelnieuws van juni 2009. Het Bewonersplatform heeft nooit behoorlijk antwoord op haar brief ontvangen van of namens de partij die in dat stadsdeel de absolute overmacht had. Ook het Activiteitenverslag van het Wijksteunpunt Wonen Geuzenveld-Slotermeer over 2009 laat geen misverstand bestaan over de zwakke prestaties van het toenmalige stadsdeelbestuur en de corporaties op dit punt. Het volledige jaarverslag is te vinden op http://publicaties.wswonen.nl

Lees verder over de gebrekkige participatie > 

Een wonderbaarlijke verbetering in de kwaliteit van de bewonersparticipatie?! Dat lijkt zo, als we de kwaliteitskaart van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) op 23 november 2009 bekijken.

Lees verder over de werkelijk opzienbarende verbeteringen > 

Half februari kwam het Burgerjaarverslag 2009 uit. Lokale bestuurders zijn verplicht, zo'n verslag te produceren. De bestuurders van Geuzenveld-Slotermeer laten ons daarin zien wat zij het afgelopen jaar "op het gebied van participatie en dienstverlening hebben gedaan" (pag. 3). Niettemin konden wij de termen bewonersorganisatie en bewonersplatform er nergens in vinden... Wel moedig natuurlijk om Andries van Vonno duidelijk aan het woord te laten.

 naar het begin van de pagina      terug

Stedelijke vernieuwing

Demonstratie Plein '40-'45


Op dinsdag 17 maart 2009 startte in het NOVA College een nieuwe serie bijeenkomsten waarin de bewoners worden voorgelicht over de stedelijke vernieuwing in Slotermeer. Voor nieuws en achtergronden over de stedelijke vernieuwing spelen wij voorlopig leentjebuur bij de website van Meerwaldt.

Lees dus hier meer over de stedelijke vernieuwing in Slotermeer >

 

Verder op deze pagina:Wat wil het Bewonersplatform?

Het belangrijkste doel van het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotemeer is simpelweg: een goede leefbaarheid. Dat bestaat uit: goede woningen, voorzieningen en openbare ruimte, bereikbaarheid, een goed sociaal klimaat, reële invloed van bewoners op politieke besluitvorming aangaande hun directe woon- en leefomgeving enzovoorts.

Lees wat we concreter onder 'leefbaarheid' verstaan.

De urgentie van deze doelstellingen werd sterk benadrukt in de meningspeiling door het bureau Joop Hofman Allianties, tussen november 2007 en mei 2008. De term verrotzooiing viel bijvoorbeeld heel vaak! Verwaarlozing – dikwijls de voorbode van grootschalige oftewel ongeremde sloop – is er in dit op zich mooie stadsdeel op veel plaatsen. Een fietstochtje of wandeling door het stadsdeel maakt duidelijk dat hierbij nog weinig vooruitgang is geboekt.

Leefbaarheid is een essentieel aspect om een buurtje verhuurbaar te maken of te houden. Dit is zowel voor de zittende huurders als voor de woningbouwcorporatie en woningeigenaren van groot belang. Zodra de leefbaarheid terugloopt, deinzen 'goede' potentiële huurders namelijk terug om een leegstaande woning te betrekken. Potentiële kopers zullen terughoudend worden. Een buurt glijdt dan in toenemend tempo af. En een 'slechte verhuurbaarheid' is bij naderende stedelijke vernieuwing een gewild argument vóór sloop . . !!!

Het is dom en kortzichtig om buurten te verwaarlozen omdat leefbaarheid moeilijker meetbaar is dan huur- of verkoopopbrengsten. De discussie hierover laait op nu er sprake is van economische crisis – overigens, ís het eigenlijk wel een economische crisis? Dat leefbaarheid moeilijker te meten is, is een slecht excuus om buurten te verwaarlozen. Ook het veilig door de lucht vervoeren van 300 passagiers is moeilijk en daar gebruiken we goed geschoolde en getrainde mensen voor. En zo zijn er voor het meten van leefbaarheid en de bijdrage van afzonderlijke maatregelen aan leefbaarheid ook goed geschoolde en getrainde mensen nodig – vooral sociaal-wetenschappers en statistici.

Het is ook zinloos om de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid uitsluitend bij óf de lokale overheid óf de woningbouwcorporaties te leggen. En zolang overheid en corporaties de bewoners geen enkele reële invloed op besluitvorming gunnen, kan ook moeilijk verwacht worden dat bewoners veel verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid nemen...

Lees hier hoe verwaarlozing werkt . . . Had Vincent van Rossem het niet over stedelijke vernieling?

 

Maar heb je voor meer leefbaarheid dan een bewonersplatform nodig???

Nou..., weliswaar zijn er diverse organisaties – zowel commerciële als niet-commerciële – actief voor een of meer van de genoemde doelstellingen. Echter, hoe goed zij ook hun best doen, vaak opereren zij in de praktijk toch vanuit een ander perspectief dan de bewoners, cliënten of patiënten. Het is immers onvermijdelijk en volstrekt normaal dat belangen van bewoners, overheden en woningcorporaties op sommige onderdelen sterk verschillen. Daaruit vloeit logischerwijze voort dat elk van die partijen vanuit hun eerste intuïtie verschillend reageren op problemen en uitdagingen. Ook bij elk lastig moment in voortgaande gesprekken en onderhandelingen mag je zulke mentale fricties verwachten.

Dat bleek duidelijk op een studiemiddag georganiseerd door de Huurdersvereniging Amsterdam op 12 december 2008, over 'woonservicewijken'. Het is ook gebleken uit diverse grote onderzoeken naar de effectiviteit en doelmatigheid van grote projecten voor stedelijke vernieuwing in de afgelopen paar jaar, inclusief de rol van de woningcorporaties daarbij. Een beetje het zelfde geldt uiteraard ook voor bewonerscommissies, omdat ook hun leden, hun koepelorganisaties, hun doelen en mogelijkheden sterk verschillen.

Een belangrijk voorbeeld voor de bewoners in ons stadsdeel is het APaNGO-project. Op tal van plaatsen heeft het stadsdeelbestuur benadrukt dat "de burger centraal staat", dat het geweldig innovatieve vormen van participatie toepast, vooral bij de stedelijke vernieuwing. De programmabegroting van het stadsdeelbestuur vermeldt voor 2008-2011: "Het stadsdeel maakt bij de organisatie van het participatieproces gebruik van de kennis over succesvolle vormen van participatie die het als partner heeft verworven in de internationale (EU) projecten POSEIDON en APaNGO (de vernieuwing van Slotermeer is een demonstratieproject in APaNGO). Een van de voorbeelden is het WijkWeb. De jaarrekening van het stadsdeelbestuur over 2008 vermeldt dat daarin honderden mensen deelnemen. Een van de activiteiten is het WijkWeb-café. Op meerwaldt.nl kunt u een kleine impressie zien van een avond van het WijkWeb-café, overigens op een zeer rustig moment.

"Door participatie een centrale rol geven in het vernieuwingsproces kan het stadsdeel in Slotermeer ook een belangrijke verbinding leggen tussen stedelijke ontwikkeling en wijkmanagement" (p. 87).

In het kader van het APaNGO- en het Poseidonproject heeft het stadsdeel subsidies van tienduizenden euro's ontvangen. Lezen wij echter na wat de centrale doelen en prioriteiten van het Poseidon- en vooral het APaNGO-project zijn, dan blijkt dat het daar vooral gaat om ruimtelijke ordening en ontwikkeling: om de planning van transport-, ecologische en andere infrastructuren en de planning van maritieme functies. Bewonersparticipatie is daarbij een middel, helemaal als het gaat om invloed op besluitvorming – het schijnparticipatie, 'tokenisme' troef. Het evaluatierapport van de Begeleidingsgroep Participatietraject Slotermeer en de grote stilte in het tweede halfjaar van 2008 maken duidelijk dat er weinig of geen reden is voor borstklopperij over bewonersparticipatie. Zeker waar het gaat om de Vernieuwing van Slotermeer.

Om al deze redenen is een bewonersplatform een broodnodige aanvulling. naar het begin van de pagina      terug

Belangrijkste, mogelijke activiteiten

Het bewonersplatform is er vooral om bewonersgroepen te ondersteunen die in Geuzenveld-Slotermeer aan een of meer van de bovengenoemde leefbaarheidsdoelen werken. Dus bewoners die wensen en problemen signaleren, die hun ervaringen en tips willen uitwisselen, die aan de slag willen of al zijn met concrete activiteiten in en voor hun buurten en daarbij soms een steuntje in de rug nodig hebben. Zulke bewoners doen daarbij veel kennis op over wat er in de buurten leeft. Zij komen daardoor bij uitstek in de positie om het stadsdeelbestuur adviseren. Het platform heeft al diverse activiteiten ondernomen en afzonderlijke bewonerscommissies ondersteund.

Belangrijk zijn goed functionerende bewonerscommissies voor het uitwisselen van kennis en ervaring, en het signaleren van problemen. Hier en daar ontbreekt het nog aan actieve bewonerscommissies. Het platform kan een van de organen zijn die de oprichting en de productiviteit van bewonerscommissies stimuleren.


Bewonersinitiatieven

Voor 2009 zou ongetwijfeld veel aandacht uitgaan naar buurtbudgetten, 'vouchers' en allerlei bewonersinitiatieven en de stedelijke vernieuwing in ons stadsdeel. Er was heel veel geld beschikbaar dus de kansen voor verbetering van de leefbaarheid waren wellicht groter dan ooit!

Zo vermeldde de site www.mediastudies.nl dat ons stadsdeel voor 2008 recht had op maar liefst:

 • Buurtbudget/ bewonersinitiatieven: € 267.000

 • Vogelaargeld: € 444.000

Dat geld hoefde niet per se in 2008 helemaal besteed te worden; het restant mocht worden meegenomen naar 2009! En hoogstwaarschijnlijk was er nog een flink restant dus er kon veel gedaan worden. Rechtstreeks hebben we daar als Bewonersplatform helaas tot 2010 niets van gemerkt. Waarschijnlijk is veel geld via het WijkWeb en via initiatieven van afzonderlijke individuen en groepjes toch besteed.

Wilt u zelf iets ondernemen, neem dan contact op met de medewerksters voor de bewonersinitiatieven, via het buurtsteunpunt in uw wijk.

 naar het begin van de pagina      terug

Waarvoor zou u dat geld in uw eigen buurt kunnen gebruiken?

De website van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (het LSA) noemt wat voorbeeldjes:

 • sportveldje;

 • schoolplein;

 • bloembakken;

 • speeltuin;

 • project voor werkloze jongeren;

 • veiligheidsmaatregelen;

 • onafhankelijke buurtadviseur inschakelen;

 • aanpak van overlast;

 • project om mensen meer te laten bewegen;

 • groen in uw wijk;

 • bewonersondersteuning;

 • kunstproject;

 • wijkfeest;

 • jongerenwerker.


Als u eens met een paar buren spreekt, komt u wellicht zelf nog op andere ideeën, die nou net goed passen bij uw buurt! Wilt u ermee aan de slag, dan kunt u op de website van het LSA nog veel meer praktische informatie vinden.

Bekijk hier de vele Amsterdamse voorbeelden (kijk bij De Amsterdamse Wijkaanpak > Factsheets).

 naar het begin van de pagina      terug

Voorwaarden om budget voor uw bewonersinitiatief te krijgen

Er is een grote 'bak geld' voor bewoners, waarvan maximaal acht procent mag opgaan aan kosten die het stadsdeelbestuur besteedt voor administratie, en dergelijke. De rest is voor u, bewoners! U heeft er misschien nog nauwelijks over gehoord. Daarom hier enkele grote lijnen.

Essentieel is dat het gaat om een idee van bewoners, voor en door bewoners zelf bedacht, dat geheel of gedeeltelijk met inzet van bewoners tot stand komt. En dat het gericht is op verbetering van de leefbaarheid in uw buurt. De planindiener moet ook de trekker van het initiatief zijn.

Om het budget te krijgen, moet u met een aantal buurtgenoten een aanvraag indienen, met argumenten uiteraard.

 naar het begin van de pagina      terug

Organisatie van het Bewonersplatform

Bewonersplatforms hebben vaak de stichtings- of verenigingsvorm en werken vaak met een bestuur of kerngroep, ondersteund door werkgroepen. Die werkgroepen richten zich meestal op een specifiek doel of op een bepaald woningcomplex of buurt. Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer heeft nog niet zo'n speciale, vaste organisatievorm.

In deze oprichtingsfase wordt het platform intensief ondersteund door het Wijksteunpunt Wonen, de Huurdersvereniging Amsterdam, de Stichting DOCK - Buurtbelangen en zijdelings de Nederlandse Woonbond. Na enige tijd zal het platform vooral gedragen moeten worden door bewoners. Diverse aangesloten bewonerscommissies kregen in 2009 ook actieve, gerichte ondersteuning van het Amsterdams Steunpunt wonen bij het formuleren van inspraakreacties op de vernieuwingsplannen.

Vanwege een standpunt van de Raad van Europa en een daarop aansluitende conferentie op 2 en 3 april 2009 in Enschede mag verwacht wel mag worden dat het stadsdeelbestuur het bewonersplatform op z'n minst financieel ondersteunt. Half maart 2010 kwam dan ook de eerste goedkeuring binnen voor een "eenmalige waarderingssubsidie" voor het lopende jaar. Voorlopig een hele geruststelling!

 naar het begin van de pagina      terug

Geschiedenis

Op 29 oktober 2008 organiseerde het Bewonersplatform een avondconferentie in het NOVA College. Titel: Grijp je Kans. Dit omdat er voor de bewoners nu veel mogelijkheden zijn om voor hun buurt of complex een activiteit te organiseren om de leefbaarheid of het sociale klimaat te verbeteren. Een nog belangrijker reden is de start van stedelijke vernieuwing in Slotermeer, medio 2007.

Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer bestaat sinds juni 2008, als opvolger van het toenmalige SOS-platform, dat onder andere taken verrichtte die sinds december 2007 plaats vinden bij het Wijksteunpunt Wonen in Geuzenveld-Slotermeer (met name de woonspreekuren). Het SOS-platform streefde vrijwel de zelfde doelen na als hierboven genoemd.


NOVA College conferentie

Lees het verslag van de conferentie in het NOVA College  in oktober 2008   >>

 naar het begin van de pagina      terug

Actieve bewonersgroepen

Actieve bewonersgroepen die geheel onder eigen regie werken en op dit moment bij het platform bekend zijn:

Buurtcamping Slotermeer

Een groep bewoners in Buurt 3, die in 2006 en 2008 een buurtcamping organiseerde en vanaf 2004 actief is. De Buurtcamping werd genomineerd voor de prijs Appeltje van Oranje 2009.

Contactpersoon:

Ad van Dam

E-mail adres

a.v.dam@planet.nl

Telefoon:

020 614 7327

Website:

Buurt 3 come to me en Meerwaldt.nlWerkgroep Stedelijke Vernieuwing Buurt 3

Bestaat uit leden van bewonerscommissies in Buurt 3 en houdt zich bezig met de stedelijke vernieuwingen in hun buurt. Deed lente 2008 een groot onderzoek onder de huurders naar hun mening over en wensen voor hun woning (sloop, renovatie of goed onderhoud?)

Contactpersoon:

Goof Schönberg

E-mail adres

ja.schonberg@tiscali.nl

Telefoon:

020 613 0027

Website:

Zie de actualiteiten en de pagina over stedelijke vernieuwing op Meerwaldt.nlStichting CreAmClub

Organiseert filmavonden, exposities, creatieve kinderworkshops en een jaarlijks cultureel festival voor CreAmClubleden en buurtbewoners. Ook verspreiden ze de digitale netwerkbrief CreAmClub waar ze naast hun eigen activiteiten ook melding maken van ander cultureel nieuws in Nieuw West.

Contactpersoon:

Irene Kopp

E-mail adres

info@creamclub.nl

Telefoon:

020 611 8227

Website:

CreAmClub


Bent u ook met een groep bewoners actief voor de leefbaarheid in uw buurt en had uw groep hier misschien ook vermeld moeten worden? Stuur dan even een e-mail of neem contact op met het Wijksteunpunt Wonen van Geuzenveld-Slotermeer.

En dan zijn er ook tal van bewonerscommissies. Wilt u weten of in uw woningcomplex een bewonerscommissie actief is, neem dan contact op met het Wijksteunpunt Wonen, dat altijd het meest actuele overzicht heeft.

WijkWeb. Het stadsdeelbestuur ondersteunt ook zelf tal van bewonersactiviteiten, in de afgelopen paar jaar onder de noemer WijkWeb. Dit is een onderdeel van zowel de zogenaamde wijkaanpak als van een groot Europees project (Poseidon en Apango) om stedelijke vernieuwingen te vergemakkelijken. Bewoners die iets willen organiseren, konden bij het WijkWeb een steuntje krijgen van een team van ambtenaren. WijkWeb-activiteiten die via de website van het stadsdeel al te vinden waren, zijn: aerobics, dansen, koken, muzieklessen, bloemschikken, papiermarmeren enzovoorts. Op deze manier activeerde het WijkWeb burgers en bracht hen op een leuke manier met elkaar in contact. In het verleden waren deze activiteiten vaak in club- en buurthuizen te vinden. De verwachting was dat de WijkWeb-activiteiten bijdragen aan de participatie van burgers en aan de leefbaarheid in het stadsdeel. Het WijkWeb is ergens in 2010 opgeheven.

Let wel: Het verschil tussen het WijkWeb en het Bewonersplatform is dat dit platform niet wordt gerund door ambtenaren en anderen, die beschikken over ruimten en apparatuur in het Tuinstadhuis. Het Bewonersplatform wordt uitsluitend gerund door bewoners.

Participatie is een speciaal aandachtspunt voor de bewoners in de Begeleidingsgroep Participatietraject Slotermeer. Deze Begeleidingsgroep kwam tot stand op initiatief van het stadsdeelbestuur, om toe te zien op en eventueel te adviseren over de kwaliteit van de participatie bij de Vernieuwing van Slotermeer. Deze begeleidingsgroep bracht in augustus 2008 een rapport uit met haar bevindingen. U kunt het rapport hier downloaden. Een juichverhaal is het helaas niet geworden.

De indruk bestaat hier en daar dat bewoners pas iets in de melk te brokkelen krijgen wanneer de belangrijkste en meest ingrijpende beslissingen genomen en doorgedrukt zijn. De publicaties die daarna over "geweldige participatie" volgen, smaken bij veel bewoners een beetje zuur.

Het stadsdeelbestuur werkte enige tijd geleden met onder meer Wouter Dolmans en ondersteuning vanuit het bedrijf Diversity marketing & communication aan een herstart van het WijkWeb, onder een andere naam en in de vorm van een grotere netwerkorganisatie van/voor actieve bewoners.

Daarnaast studeert de deelraad van Nieuw-West op een nieuwe aanpak voor de bewonersparticipatie. Voor veel bewoners geldt echter: "eerst zien en dan geloven". Tot half oktober 2010 is het stadsdeelbestuur niet tegemoet gekomen aan verzoeken vanuit het bewonersplatform of de groep PleinAllebéJa om actief te mogen deelnemen aan deze werkgroep. Het stadsdeelbestuur hield in elk geval tot dat moment beide bewonersorganisaties ook niet in enig detail op de hoogte van de discussies binnen die werkgroep.

Lees verder over de gebrekkige participatie > 

 naar het begin van de pagina      terug

Belangrijke of interessante Links naar het begin van de pagina      terug